Introduksjonskurs - tankekraft

For å bli kjent med prosjektet og prosjektets involveringspedagogikk, oppbygging av prosjektet og metodikken har vi utarbeidet et introduksjonskurs på 4 timer.

Introduksjonskurset er et bestilleroppdrag og har vært gjennomført for Halden kommune med veiledere som har lærlinger i bedrift. Det skal også holdes for NOOS-landskonferanse i oktober.

Se kundeomtale / referanse her.

Hva er tankekraft?

Et livsmestringsprogram - et universelt program utarbeidet for å styrke elevers evne til belastningsmestring.  200 lærere eller andre ansatte ved videregående skoler i Østfold har gjennomgått opplæring i Tankekraft gjennom Fagakademiet, og underviser i Tankekraft for alle elever på skolen (klasseformat).

Målgruppe

Målgruppen er alle ungdommer fordi alle mennesker har i perioder belastninger i større eller mindre grad, og det kan være nyttig å utvikle sin mestringsevne gjennom teori om psykisk helse og praktiske mestringsstrategier.

Målet med programmet er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestre belastning knyttet til skole- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.
Elevene lærer gjennom Tankekraft blant annet at ingen følelser er feil, alle har i perioder smertefulle følelser. Tankekraft kan gjøre at det blir enklere å forstå og håndtere vanskelige følelser, og viser nye måter å tenke og reflektere på (“tankeutvikling” og “tankegym”). Tankekraft gir noen metoder som kan bidra til å tåle motgang, og det er fokus på hva som kan bidra til at man har det bra.

Hva går programmet ut på?

Programmet er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det innebærer blant annet å kartlegge noen av sine egne belastninger, og egne mestrings- og tankestiler. På kurset benyttes kognitiv teori, og øvelser er en viktig del av programmet.

Praktisk informasjon

Programmet går over 10 ganger, hver gang på 90 minutter per uke (45 minutter x 2). Elevene får utlevert en egen bok som blir brukt aktivt gjennom hele programmet.

Programmet er utviklet av psykolog Trygve Børve, med brukermedvirkning fra elever og lærere. Tankekraft er basert på tidligere versjoner i internasjonale forskningsprosjekter.
Folkehelseinstituttet ved Gry Anette Sælid skal evaluere effekten av prosjektet. Hun skal vurdere om kursene kan bidra til å styrke elevenes psykiske helse gjennom å skolere lærere i psykisk helsearbeid. Hun skal også vurdere elevenes tilfredshet gjennom spørreskjema i gjentatte målinger, samt kost – nytte i et samfunnsøkonomisk perspektiv.