Foto: Plainpicture Virginia Bled

Livsmestring - psykisk helse

Innen psykisk helse har vi en bred og solid portefølje. Dette er tiltak som presenterer spisskompetanse fra noen av landets dyktigste fagfolk og formidlere på sitt spesialområde. Alle disse tiltakene kan bestilles lokalt.

Når kommuner, skoler, barnehager eller andre instanser bestiller kompetansetiltak hos oss, kan vi komme ut til kommunen eller arbeidsplassen deres og gjennomføre tiltaket. Dette gjelder enkeltstående kurs, seminar, prosessarbeid i personalgruppen samt noen av våre studier. Alle tiltakene vil være spesialtilpasset behovene hos de som bestiller.

 

Femdagers KiD kurslederopplæring – kurs i depresjonsmestring

Bestill kurslederopplæring til medarbeidere i din virksomhet eller i samarbeid med andre virksomheter for å spare reisekostnader. Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD, fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy, og tilgangen på ønsket og effektiv behandling er begrenset. Kognitivt baserte intervensjoner mot depresjon er effektive, både gitt individuelt og i kursformat; KiD-kurs anbefales derfor som et effektivt og rasjonelt tiltak av Folkehelseinstituttet

Introduksjonskurs - tankekraft

For å bli kjent med prosjektet og prosjektets involveringspedagogikk, oppbygging av prosjektet og metodikken har vi utarbeidet et introduksjonskurs på 4 timer.

Tankekraft

Fagakademiet har planlagt oppstart av kurslederopplæring i Tankekraft fra 2019.

Førstehjelp ved selvmordsfare

Fagakademiet arrangerer Vivat sitt kurs som heter «Førstehjelp ved selvmordsfare». Dette kurset vil gi deg nyttig kompetanse i selvmordsforebygging.