Hvordan skape gode, effektive relasjoner og team på din arbeidsplass?

Verktøyene Everything DiSC Workplace® og The Five Behaviors of a Cohesive Team™ vil være til stor nytte både for den enkelte, teamet og organisasjonen til å forbedre kvaliteten på arbeidsplassen.

Målgruppe

Opplegget passer for alle i en organisasjon uansett tittel eller rolle.

Organisering

Vi skreddersyr eget opplegg til virksomhetens behov med veileder fra Fagakademiet.  Begge verktøyene kan gjennomføres med samlinger (workshops) der vi anvender verktøyene på konkrete utfordringer i virksomheten. En aktuell modell for gjennomføring kan være 2 + 1 + 1 dag.  Deltakerne må være forberedt på å bruke tid før samlingene for å svare på spørsmål knyttet til verktøyet  og mellom samlingene til å jobbe med konkrete problemstillinger.

Faglig innhold Everything Disc Worksplace

Det forskningsvaliderte Everything DiSC Workplace®-spørreskjema utfylles elektronisk, og det genereres en persontilpasset rapport på 20 sider som erspesielt tilpasset arbeidsplassen. En mer presis måling fører til en mer nøyaktig profil, økt personlig tilpasning og mer tilfredse deltakere.

Opplæringen  omfatter tre dyptgående moduler med engasjerende  aktiviteter og aktuelle videoer. Ressursene omfatter en videointroduksjontil DiSCs atferdsstiler, 13 andre videosnutter og en 30-minutters valgfripersonlesingsmodul.

Faglig innhold Five behavior

Programmet hjelper teamene å forstå hvordan de scorer på nøkkelkomponentene i modellen med The Five Behaviors™:

  • Tillit,
  • Konflikt,
  • Forpliktelse,
  • Ansvarliggjøring
  • Resultatfokus

De enkelte teammedlemmene vil lære om sin egen atferdsstil og stilene til teammedlemmene – basert på DiSC®-modellen – og hvordan stilen deres bidrar til teamets samlede suksess.

Kontaktpersoner i Fagakademiet

Salgssjef Espen Balle
tlf  97538040

espen.balle@fagakademiet.no