Lederutvikling

Strategisk kompetanseledelse

Fagakademiet kan bistå i prosesser for å avdekke kompetansebehov og legge til rette for god strategisk kompetanseledelse.

Hvordan skape god og målrettet kompetanseutvikling på din arbeidsplass?

Fagakademiet har lang erfaring med å legge til rette for god og målrettet kompetanseutvikling som er praktisk rettet til arbeidsplassens konkrete behov

Hvordan skape gode, effektive relasjoner og team på din arbeidsplass?

Verktøyene Everything DiSC Workplace® og The Five Behaviors of a Cohesive Team™ vil være til stor nytte både for den enkelte, teamet og organisasjonen til å forbedre kvaliteten på arbeidsplassen.

Lederutvikling

Fagakademiet tilbyr lederutvikling etter behov og kan skreddersy programmer tilpasset den enkelte virksomhet for ledergrupper og/eller enkeltledere.

Lederutdanning helse og omsorg

Praktisk lederutdanning for nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten. Fagakademiet, RO og Høgskolen i Innlandet har svært god erfaring med vår modulbaserte lederutdanning for helse og omsorg og har gjennomført denne for helse- og omsorgsledere i mange kommuner. Vi kan også skreddersy egne opplegg rundt disse temaene i forhold til aktuelle behov i den enkelte kommune.  

Kontaktpersoner

Veiledning/coaching/teamutvikling:

Synnøv Karlsen
synnov.karlsen@fagakademiet.no
977 82 857

Ottar Høier
ottar.hoier@fagakademiet.no
917 14 190

Lederutvikling

Espen Balle
espen.balle@fagakademiet.no
975 38 040

Prosjektledelse/prosessveiledning

Informasjon kommer

Lederutdanning helse og omsorg

Odd Mandal
odd.mandal@fagakademiet.no
917 37 198

Ottar Høier
ottar.hoier@fagakademiet.no
917 14 190

Rasmus Verlo
rasmus.verlo@fagakademiet.no
905 55 884

Rune Mathiassen
rune.mathiassen@fagakademiet.no
908 86 095

Lars Metlid
lars.metlid@fagakademiet.no
404 17 203

Synnøv Karlsen
synnov.karlsen@fagakademiet.no
977 82 857

Jan Inge Aas Eidem
jan.inge.eidem@fagakademiet.no
991 65 400

Lillian Nisja Lundeby
lillian.lundeby@fagakademiet.no
418 05 333