Lederutvikling

Hvordan skape gode, effektive relasjoner og team på din arbeidsplass?

Verktøyene Everything DiSC Workplace® og The Five Behaviors of a Cohesive Team™ vil være til stor nytte både for den enkelte, teamet og organisasjonen til å forbedre kvaliteten på arbeidsplassen.

Lederutvikling

Fagakademiet tilbyr lederutvikling etter behov og kan skreddersy programmer tilpasset den enkelte virksomhet for ledergrupper og/eller enkeltledere.

Lederutdanning helse og omsorg

Praktisk lederutdanning for nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten. Fagakademiet, RO og Høgskolen i Innlandet har svært god erfaring med vår modulbaserte lederutdanning for helse og omsorg og har gjennomført denne for helse- og omsorgsledere i mange kommuner. Vi kan også skreddersy egne opplegg rundt disse temaene i forhold til aktuelle behov i den enkelte kommune.  

Kontaktpersoner

Veiledning/coaching/teamutvikling:

Synnøv Karlsen
977 82 857
synnov.karlsen@fagakademiet.no

Ottar Høier
917 14 190
ottar.hoier@fagakademiet.no

Lederutvikling
Espen Balle
975 38 040
espen.balle@fagakademiet.no

Prosjektledelse/prosessveiledning

Informasjon kommer

Lederutdanning helse og omsorg

Odd Mandal
416 77 510
odd.mandal@fagakademiet.no

Ottar Høier
917 14 190
ottar.hoier@fagakademiet.no

Rasmus Verlo
905 55 884
rasmus.verlo@fagakademiet.no

Rune Mathiassen
908 86 095
rune.mathiassen@fagakademiet.no

Lars Metlid
404 17 203
lars.metlid@fagakademiet.no

Synnøv Karlsen
977 82 857
synnov.karlsen@fagakademiet.no

Jan Inge Aas Eidem
991 65 400
jan.inge.eidem@fagakademiet.no