Lederutvikling

Fagakademiet tilbyr lederutvikling etter behov og kan skreddersy programmer tilpasset den enkelte virksomhet for ledergrupper og/eller enkeltledere.

Slike programmer vil være en kombinasjon av teori, trening og coaching med vekt på forbedring, endring og utvikling som skal komme virksomheten til nytte. Vi kan i tillegg bistå i utviklingsprosesser og strategier for hele eller deler av virksomheten.

Eksempel på tilnærming der vi starter med det øverste ledernivået:

  • Bli bedre kjent med seg selv og hverandre som ledere og lederteam. Styrke trygghet. Bruk av testverktøy om ønskelig og gjennomgang av denne. Mitt lederskap, mitt syn på meg selv og mine omgivelsers opplevelse av min ledelse. En måling som gir faktabasert grunnlag for min utvikling som leder. Arbeid med å utvikle lederteamet.
  • Ledelse i vår virksomhet. Hva særpreger ledelse i vår virksomhet? Hvilke verdier skal vi lede etter? Ledelse av myndiggjorte og kompetente medarbeidere.
  • Involvering av alle ledere med tema som felles plattform for ledelse og utvikling av virksomheten

Office 365 kurs

Lær å bruke hele Office 365 gjennom smart integrasjon av de forskjellige programmene i Office-pakken.

Hvordan skape god og målrettet kompetanseutvikling på din arbeidsplass?

Fagakademiet har lang erfaring med å legge til rette for god og målrettet kompetanseutvikling som er praktisk rettet til arbeidsplassens konkrete behov

Strategisk kompetanseledelse

Fagakademiet kan bistå i prosesser for å avdekke kompetansebehov og legge til rette for god strategisk kompetanseledelse.

Tverrfaglig lederutvikling

Enhver kommune og enhver privat virksomhet har behov for gode, trygge og reflekterende ledere. Det er et økende krav om effektiv drift og videreutvikling av tjenestetilbudet. I tillegg utfordres ledere av omfattende omstillinger og forventninger om samarbeid innad, mellom kommuner og ut mot frivillige og private virksomheter.

Lederutvikling for lag og organisasjoner

Et praktisk rettet lederutviklingsprogram som gir ledere og personer med administrativt ansvar et svært godt fundament for å lede organisasjonen slik at den fungerer etter mål og forutsetninger.

Lederutdanning helse og omsorg

Praktisk lederutdanning for nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten. Fagakademiet, RO og Høgskolen i Innlandet har svært god erfaring med vår modulbaserte lederutdanning for helse og omsorg og har gjennomført denne for helse- og omsorgsledere i mange kommuner. Vi kan også skreddersy egne opplegg rundt disse temaene i forhold til aktuelle behov i den enkelte kommune.  

Lederutvikling

Fagakademiet tilbyr lederutvikling etter behov og kan skreddersy programmer tilpasset den enkelte virksomhet for ledergrupper og/eller enkeltledere.

Hvordan skape gode, effektive relasjoner og team på din arbeidsplass?

Verktøyene Everything DiSC Workplace® og The Five Behaviors of a Cohesive Team™ vil være til stor nytte både for den enkelte, teamet og organisasjonen til å forbedre kvaliteten på arbeidsplassen.

Lederprogram for mellomledere

Målgruppe: Lederprogrammet er for mellomledere og ledertalenter som i fremtiden kan bli ledere. Målsetting: Deltakerne skal gjennom programmet få utvidet forståelse av lederrollen og styrket faglig plattform for å utøve ledelse i virksomheten gjennom et lederutviklingsprogram for mellomledere. Vi tar utgangspunkt i de daglige og de strategiske utfordringer en leder står i og målet med programmet er å: Gi deltakerne påfyll av kunnskap og motivere til å utøve lederrollen Skape trygghet i lederrol

Spørsmål? Ta gjerne kontakt

Veiledning/coaching/teamutvikling:

Synnøv Karlsen
977 82 857

Ottar Høier
917 14 190

Lederutvikling

Espen Balle
975 38 040

Prosjektledelse/prosessveiledning

Tom Erik Moe
476 93 932

Lederutdanning helse og omsorg

Synnøv Karlsen
977 82 857

Ottar Høier
917 14 190

Rasmus Verlo
905 55 884

Rune Mathiassen
908 86 095

Lars Metlid
404 17 203