Arbeidsmiljø og HMS

Fagakademiet satser mye på å være fremst på fagområdet «Arbeidsmiljø og HMS» generelt – og psykososialt arbeidsmiljø spesielt.

På sidene våre vil du finne kurs, tiltak og konferanser knyttet hovedsakelig til temaene psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Du vil også kunne finne tips og råd dersom du ønsker å tilrettelegge for mer omfattende prosesser på din egen arbeidsplass. Fagakademiet har faglig dyktige og erfarne medarbeidere og kontakter innenfor dette fagfeltet over hele landet.

Psykososialt arbeidsmiljø handler om mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen. Organisatorisk arbeidsmiljø er mer generelt hvordan ledelse, tilrettelegging og organisering av arbeidet skjer. Som mennesker og arbeidstakere påvirker vi – og påvirkes vi av - omgivelsene våre. Det er helt avgjørende hvordan det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet spiller sammen. Godt tilrettelagt arbeidsmiljø er helt avgjørende for at hver og en av oss kan bidra til fellesskapet. Det skal være fullt forsvarlig å gå på jobb i Norge. For alle. Vi er forskjellige, og vi håndterer og tåler belastninger ulikt. Det skal det alltid tas hensyn til.

Fagakademiet har lang erfaring med å tilby kompetansetiltak innenfor området arbeidsmiljø og HMS. Vi skreddersyr tiltak til aktuelle behov for våre oppdragsgivere. Nedenfor har vi satt opp eksempler på hvordan vi kan sette sammen tiltak innenfor dette temaet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Oppfølging av hjemmekontor/karanteneslitasje

Webinar: 3 timers toveis lyd/bildekurs. Rammen rundt er de 4 prinsipper: Ansvar, Nærhet, Likhet, Samvirket

Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi

Webinar: 3 timers toveis lyd/bildekurs. Rammen rundt er de 4 prinsipper: Ansvar, Nærhet, Likhet, Samvirket

Brukervennlig internkontroll

I hvilken grad kommunen lykkes med styrking av sin administrative internkontroll vil i stor grad avhenge av hvor god kommunen generelt er til å gjennomføre endringsprosesser.

Byggherreforskriften; Plikter og ansvar for byggherren (og entreprenøren)

Et kurs om tilrettelegging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassene. Hva inneholder byggherreforskriften av krav og direktiver – og hva innebærer brudd på forskriftens bestemmelser?

Skoleledelse og arbeidsmiljø - Håndtering av kriser, vold og trusler i et HMS-perspektiv

Hvordan kan vi ta best vare på kollegaene, elevene og medmenneskene våre når de utsettes for kriser, vold eller trusler om vold?

THA © - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen?

Kommunikasjon og konfliktforebygging

Programmet består av kompetansetiltak som vil styrke ledelsens forutsetninger og arbeidstakernes medvirkning i arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø.

Eksempel på utviklingstiltak i ledergrupper

Dette tiltaket egner seg for virksomheter som ønsker å videreutvikle sitt samarbeid og arbeide med det psykososiale arbeidsmiljøet i egen ledergruppe.