Juss og saksbehandling

Vi har bred juridisk kompetanse, og kan tilpasse forskjellige varianter av tiltakene som er beskrevet. 

Ønsker du kompetanseheving på andre tema? Ta kontakt, og vi kan skreddersy tiltak til din virksomhets behov

Forvaltningsrett og saksbehandling

Arbeidsrett og personalforvaltning

Helse- og omsorgsrett

Andre kompetansetiltak innen juss og saksbehandling