Psykisk helse hos barn og unge

Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier Arne Holte i Folkehelseinstituttet.

Det skrives og snakkes mye om barn og unges psykiske helse for tiden. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge, samt foresatte/omsorgspersoner

Forslag til innhold

  • Hva er psykisk helse
  • Hva er tilknytning
  • Sentrale perspektiver angående tilrettelegging for trygghet og livsglede
  • Trygghetssirkelen – bevegelse mellom tilknytning og utforskning
  • Hvordan forstå og hjelpe de utrygge barna
  • Felles forståelse av enkelte faktorer som har innvirkning på barns identitet
  • Selvfølelse og selvtillit – hva er hva?
  • Barns utvikling knyttet til identitet
  • Bevissthet om hvordan omgivelsene påvirker barns atferd og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
  • Inspirasjon til å tenke i nye baner og betydningen av felles fokus