Klasseledelse for fagarbeidere og assistenter - mytteri, diktatur eller samspill?

Fagarbeidere og assistenter blir ofte satt til å lede grupper med elever eller klasser i skolen. Det er i utgangspunktet mandatet til pedagoger, men likevel må fagarbeideren og assistenten bare gjøre det. Så, hva gjør du når du plutselig står der og har ansvaret for en gruppe eller klasse?

Målgruppe

Fagarbeidere og assistenter som jobber på skole og SFO

Forslag til innhold

  • Yrkesintegritet og identitet
  • Kommunikasjon
  • Relasjonskompetanse
  • Feltteori
  • Overbevisninger
  • Grenser/rammer
Ønske om å kunne inspirere, bevisstgjøre og gi deltakerne mer kompetanse og nye strategier i jobben. En slik dag organiseres som en blanding av forelesning, refleksjon, gruppearbeid og deling i plenum.