Digitaliseringsprosjekt for Viken fylkeskommune og deres lærlinger på reiseliv VG3

Lærlingene kom denne våren i en vanskelig situasjon. Fagakademiet er glade for å kunne bidra med å løse dette - vi digitaliserer opplæringen i samarbeid med Viken!

Som et resultat av korona ble lærlingene på VG3 Reiseliv permitterte. Fagakademiet tok utfordringen med å digitalisere opplæringen slik at lærlingene kan få fullføre sitt utdanningsløp.

Denne opplæringen er nå lansert med svært gode tilbakemeldinger fra Viken fylkeskommune og Norwegian. Nå har lærlingene tilgang til digital opplæring og kan fullføre sitt utdanningsløp innen 12 måneder.

Dette vil også være tilgjengelig for andre fylkeskommuner i landet som står i lignende situasjon, og vil også kunne være aktuelt for andre linjer, ikke bare reiseliv. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere andre muligheter.

Dette kan også være nyttig for de som har lærlinger i virksomheten. Anneli Frantzen på telefon 454 14 618 forteller gjerne mer!