Digitaliseringsprosjekt for Viken fylkeskommune og deres lærlinger på reiseliv VG3

Lærlingene kom denne våren i en vanskelig situasjon. Fagakademiet er glade for å kunne bidra med å løse dette - vi digitaliserer opplæringen i samarbeid med Viken!

Som et resultat av korona ble lærlingene på VG3 Reiseliv fri for lærebedrifter (permitterte), og Fagakademiet tok utfordringen med å digitalisere opplæringen slik at lærlingene skal få fullføre sitt utdanningsløp.

Vi regner med å ha denne opplæringen klar 15. juni 2020. Da har lærlingene nettilgang til digital opplæring og kan fullføre sitt utdanningsløp innen 12 måneder. Dette vil da også være tilgjengelig for andre fylkeskommuner i landet som står i lignende situasjon. Dette gjelder også andre linjer, ikke bare reiseliv. Dette kan også være nyttig for de som har lærlinger i virksomheten. Ta gjerne kontakt med Ann-Elin hos oss på 454 14 618 så kan hun fortelle mer.