Oppvekst

Fagakademiet tilbyr personlig og faglig bistand i utviklings- og endringsprosesser, studier og en rekke kurs. Tiltakene beskrevet nedenfor kan alle arrangeres lokalt på egen arbeidsplass.
Ønsker du kompetanseheving innen andre temaer? Ta kontakt med oss og vi vil skreddersy tiltak til din virksomhets behov.

Kompetansetiltak rettet mot ledelsen i barnehager og skoler

Ledelse for alle
Les mer

Lederutdanning for barnehagesektoren (7,5 studiepoeng)
Les mer

Hvordan skape gode og effektive relasjoner i lederteamet?
Les mer

 

Kompetansetiltak rettet mot assistenter og fagarbeidere

Barn som utfordrer!
Les mer

Klasseledelse for fagarbeidere og assistenter - mytteri, diktatur eller samspill?
Les mer

Kul, drittsekk eller voksen?
Les mer

Videreutviklingskurs for assistenter og fagarbeidere i barnehager
Les mer

Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere
Les mer

Kompetansetiltak innen livsmestring/psykisk helse

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge
Les mer

Grønne tanker - glade barn
Les mer

Nærpersoners innvirkning på barns identitet
Les mer

Tankekraft
Les mer

Introduksjonskurs - tankekraft
Les mer

Psykisk helse hos barn og unge
Les mer

Psykologisk førstehjelp
Les mer

Kompetansetiltak for bedre å forstå diagnoser

Aspergers syndrom
Les mer

Autisme  - pedagogiske tiltak som virker
Les mer

Selektiv mutisme - Når barnet unngår å snakke
Les mer

Andre kompetansestiltak innen oppvekst

Ergonomi for deg som jobber i barnehage
Les mer

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt
Les mer