Oppvekst

Fagakademiet tilbyr personlig og faglig bistand i utviklings- og endringsprosesser, studier og en rekke kurs. Tiltakene beskrevet nedenfor kan alle arrangeres lokalt på egen arbeidsplass.
Ønsker du kompetanseheving innen andre temaer? Ta kontakt med oss og vi vil skreddersy tiltak til din virksomhets behov.