Tankekraft

Ta kontakt dersom du som lærer eller skolen du jobber på ønsker opplæring i Tankekraft der psykisk helse settes på timeplanen.

Tankekraft er et nyutviklet program der målet er å øke ungdoms robusthet, gjennom å utvikle forståelse og ferdigheter som kan være til hjelp når en møter belastninger i livet. Utgangspunktet for kurset er at ferdigheter i å håndtere og forstå belastning og vansker, kan læres og trenes på lik linje med fysisk trening.

Tankekraft er et universelt forebyggende tiltak som skal styrke lærerne til å gjøre ungdommen bedre i stand til å møte oppturer og nedturer i hverdagen.

I samarbeid med Østfold Fylkeskommune og Folkehelseinstituttet er det gjennomført en pilot med Tankekraft. Ca. 200 lærere gjennomførte kurslederopplæring i 2018, og undervisningen av 3000 elever ble igangsettes høsten 2018. Folkehelseinstituttet forsker på hvilken effekt opplæringen gir elevene. Psykolog Trygve Børve har utarbeidet innhold og metode i Tankekraft og er faglig ansvarlig.

Se Hva gjør Østfold fra "Norge nå", NRK

Se hele programmet Norge nå som handler om psykisk helse og ungdom.

Ta gjerne en titt på denne videoen av psykolog Trygve Børve på NUBU-konferansen 2020, hvor han har et innlegg om Tankekraft

Formål

Lære opp kursledere som deretter kan undervise i programmet for ungdommer

Målgruppe

Pedagoger, faglærere, rådgivere, ansatte i PPT/OT og andre fagpersoner som arbeider direkte eller indirekte med elever i videregående skole.

Innhold

Kurslederopplæringen går over fem dager, totalt 36 timer. I tillegg kommer forberedelse til øvelser, anslagsvis 10 - 15 timer. Hele kursuken er obligatorisk.

Kursmateriellet består av en kursbok og manual/lærerveiledning for kursleder. Kursbok blir sendt ut på forhånd til deltakerne på kurslederopplæringen. Denne må gjennomgås før kursstart.

I kurs gjennomgås det teoretiske og pedagogiske grunnlaget for kurset, og det arbeides med hvordan kurset kan omsettes til praktisk undervisning. Opplæringen baserer seg på forelesninger, gruppeøvelser og trening i å holde kurs. I praksis innebærer dette at kursdeltakerne bruker ettermiddag/kveld i kursuken til å forberede neste dags øvelser.

Tema i kurset:

 • Introduksjon til ungdom og psykisk helse 
 • Deltakere med godkjent kurslederkurs kan undervise i faget for ungdommer.

 • Forståelse av belastning, stress og mestring, ulike mestringsstiler 
 • Kjernekomponentene i kurset
  • Kognitiv atferdsteori (KT)
  • Aksept- og forpliktelsesteori (ACT)
  • Metakognitiv teori (MCT)
 • Grunnleggende nevrobiologi 
 • Pedagogisk metode og praksis
 • Praktiske øvelser (anvendt kognitiv metode i kurssammenheng)
 • Veiledet øvelse i å gjennomføre kurset

Lenker til omtale av Tankekraft:

Artikkel fra Demokraten

Innslag fra NRK Østfold (ca 03:00)

Artikkel fra Halden Arbeiderblad

Tilbakemelding fra Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune har kurset nærmere 200 lærere i Tankekraft. Dette for å undervise 2400 elever på vg1 innen alle utdanningsprogram i psykisk helse. Kursholder har vist seg å være særdeles kunnskapsrik, og har engasjert våre lærere på en helt ny måte. I løpet av dette kurset har man «møtt seg selv i døren» flere ganger, og dermed lært mye både for seg selv privat, men også som tas med tilbake i klasserommet. Evalueringene fra kursene har alltid vært i høyeste siktet, og det har totalt blitt kjørt 12 kurs à 5 dager! Fagakademiet har levert alt av kursmateriell, evalueringsskjemaer og hatt etterarbeidet med å sammenfatte evalueringene. Dette har fungert utmerket. Både kurset Tankekraft og Fagakademiet kan anbefales!

Erik Bråthen
Konstituert fylkesdirektør

 

Helsesykepleier Kristin Sundet, DU-kursleder, er ivrig samfunnsdebattant og har skrevet et tankevekkende innlegg i Drammens Tidende.

 

NUBU-konferansen 2020. Plenumsforelesning av psykolog Trygve Børve om Tankekraft