Førstehjelp ved selvmordsfare

Fagakademiet arrangerer Vivat sitt kurs som heter «Førstehjelp ved selvmordsfare». Dette kurset vil gi deg nyttig kompetanse i selvmordsforebygging.

Selvmordstanker og selvmordsforsøk er vanligere enn mange tror. Hvert år dør mellom 500 og 600 mennesker i selvmord i Norge. Vi trenger flere mennesker i lokalsamfunnet som er oppmerksomme på selvmordsfare og i stand til å gi førstehjelp.

Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagerskurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Som deltaker utfordres du til bevisstgjøring av egne holdninger til selvmord. Du lærer en modell for førstehjelp ved selvmordsfare og får øvd på å bruke modellen gjennom praktiske øvelser. 

For mer informasjon: Informasjon om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Målgruppe: alle som arbeider direkte med barn og unge både frivillige og ansatte, personalledere/HR, lærere i skoleverket, nav-ansatte i direkte arbeid med unge og andre kommunale og private bedrifter.

Kursledere for Førstehjelp ved selvmordsfare hos Fagakademiet er kompetanserådgivere Ottar Høier og Ann-Elin Frantzen. Kurset vil gjennomføres i samarbeid med Vivat og kursledere tilknyttet aktuell region.