THA © - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen?

Å bli utsatt for sinne, aggresjon og vold kan for mange være en traumatisk opplevelse. I noen yrker er risikoen for å bli utsatt for dette større enn andre.

Dette kurset er basert på over 20 års erfaring i samtale og møter med brukere og ansatte.

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og forholder seg til konfliktfylte og truende situasjoner, for å minske risikoen for å bli utsatt for vold.

Målgruppe

Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Vi har hatt deltakere fra barnevernstjeneste, boenheter for rus og psykisk helse, skoler, barnehager, asylmottak, NAV, ambulansetjeneste, vektertjeneste og sykehus.

Innhold

Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori og praktiske øvelser, og med refleksjon over følgende hovedemner:

Teoretisk del

  • Aggresjonsforståelse
  • Praktisk risikovurdering og håndtering
  • Verbal deeskalering
  • Hvordan sette gode grenser
  • Debriefing og etterarbeid

Praktisk del

  • Praktiske øvelser

Foreleser Jan Terje Omdal

Jan Terje Omdal er utdannet vernepleier med videreutdanning i rus og psykisk helse, krisehåndtering, veiledning, voldsrisikovurdering og -håndtering. Han har bakgrunn fra psykisk helsevern, barnevern og rusomsorg. Han bred erfaring med håndtering og behandling av aggresjon, vold og selvskading. Omdal har også bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud. Han er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, private og offentlige institusjoner, fagforeninger og foretak. Omdal har hatt over 300 kurs i Terapeutisk Håndtering av aggresjon (THA),og har utviklet manual og instruktørutdanning knyttet til dette. Videre har Omdal forelest på nasjonale og internasjonale konferanser om funn knyttet til erfaringsbasert kunnskap om temaet.