Skoleledelse og arbeidsmiljø - Håndtering av kriser, vold og trusler i et HMS-perspektiv

Hvordan kan vi ta best vare på kollegaene, elevene og medmenneskene våre når de utsettes for kriser, vold eller trusler om vold? Skolen er ikke bare en læringsinstitusjon, den er en oppvekstarena. Kanskje den viktigste oppvekst-/ samfunnsarenaen barn og unge mellom 6 og 18 år har i dag. Det er her de møter venner og ansvarlige voksne daglig i 13 år. Kanskje de mest betydningsfulle årene hver og en av oss opplever i løpet av livet.

 

Se nedlastbar brosjyre her:  Skoleledelse og arbeidsmiljø

Bred faglig tilnærming

Vi har satt sammen og samlet faglig dyktige personer med ulike tilnærminger til temaene varsling, psykososialt arbeidsmiljø, vold, trusler, risikovurdering, kriseforståelse og konflikt- og krisehåndtering, og introduserer både juridiske, sosiale, relasjonelle og kommunikasjonsfaglige temaer. Håpet vårt er at de skal dekke de ulike behovene enhver som ansvar for skoleledelse har - og skal møte - i en kompleks og sammensatt skolehverdag.

Det finnes ingen «Quick-fix» Veien til en skole der det ikke forekommer uheldige situasjoner og truende episoder kan være lang, men vi kan love en lærerik og interessant oppdagelsesreise.

Involvering som metode

Det er her metoden vi bruker i kompetanseutviklingen kommer inn; Vi vektlegger involvering i all opplæring vi står for. Det er selve opplevelsen som er innholdet. Det er gjennom å bli engasjert og få muligheten til å uttrykke seg i trygge, vennlige og inkluderende omgivelser sammen med andre vi skaper ny kunnskap. Målet vårt er å tilby varierte og prosessbaserte læringsformer som skal sikre personlig utvikling og et trygge og forsvarlig arbeidsmiljø for alle. Fagakademiet kan levere ekspertise på temaene og de faglige tilnærmingene, men det er dere som er ekspertene på deres egen hverdag. Vi kan foreslå ulike tematiske faglige tilrettelegginger og prosesser for å gjøre det enklere for dere å oppnå de målene dere har satt dere. Her er det mulig å velge ulike emner og sette sammen «moduler» etter egne ønsker og behov. Fagakademiet har bygget opp en solid og bred faglig plattform der vi har knyttet til oss noen av de fremste fagfolkene i landet på emnene psykososialt arbeidsmiljø, vold, trusler, risikoanalyse og -vurdering, kriseforståelse og konflikt- og krisehåndtering.

Les debattinnlegget Vold i skolen

Organisasjonsutvikling

Vi leverer på praktiske og konkrete metoder og prosesser der alle involveres i gjennomføringen. Dette er praksisnær organisasjonsutvikling hvor kunnskap utvikles i nært samspill med oppdragsgiveren og deltakerne. Tydeliggjøring, bevisstgjøring, relasjonell trening og erfaringsutveksling er sentralt i alle emnene og læringsprosessene vi gjennomgår. Læringen og oppdagelsene ligger i erfaringene.

Se også nedlastbar brosjyre her:  Konflikthåndtering i skolen - 10 studiepoeng