Kommunikasjon og konfliktforebygging

Programmet består av kompetansetiltak som vil styrke ledelsens forutsetninger og arbeidstakernes medvirkning i arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø.

Programmet består av kompetansetiltak som vil styrke ledelsens forutsetninger og arbeidstakernes medvirkning i arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø. I dette opplegget legges det spesielt vekt på kommunikasjon og konfliktforebygging og vil passe godt til virksomheter som har interne kommunikasjonsutfordringer eller ønsker å bevare og videreutvikle arbeidsmiljøet.
Første del gjennomført med en intern veileder i Fagakademiet som vil være tilgjengelig for oppdragsgiver gjennom hele prosessen og kan hjelpe dere med å få mer ut av tiltaket og også være med på å planlegge hvordan dere best kan anvende dette internt og hvordan dere kan planlegge andre kompetansetiltak.
Vi foreslår at dere legger opp til å ha ca en måned mellom hver samling slik at dere får gjort erfaringer før dere går i gang med neste. Vi ønsker en dialog med oppdragsgiver for å tilpasse opplegget både på innhold og praktisk gjennomføring

Første dag: Folkeskikk og uskikk på jobben

Dagen skal handle om hvordan vi kan utvikle konstruktiv kommunikasjon på arbeidsplassen og forhindre destruktive og langvarige konflikter.

Formål

Å etablere konkrete og anvendbare kjøreregler for å skape muligheter for utvikling for den enkelte og at mulig nag, sinne, fortvilelse, frustrasjon, angst og bitterhet kan vike plassen for konstruktive tilnærminger kolleger i mellom, ledere i mellom – eller mellom leder og medarbeidere.

Les blogginnlegget: Slik tar du vare på deg selv i en travel og krevende arbeidshverdag

Les blogginnlegget: Dette er det viktigste innen personalledelse

Last ned gratis: 15 regler for konstruktiv kommunikasjon

Læringsformer

Opplegget er basert på gruppearbeid og plenumsdiskusjoner rundt de ulike kjørereglene. Det er mulighet for å velge hvilke kjøreregler virksomheten ønsker å legge mest arbeid i å diskutere. Vi legger opp til en krevende og givende dag for deltakerne.

Andre dag: Trivsel på jobben

En dag der vi fokuserer på hvordan man kan oppnå økt nærvær og trivsel ved hjelp av gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen

Formål

Bevisstgjøre virksomheten på økt nærvær og trivsel ved hjelp av gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen - noe som igjen kan ha positiv effekt på det psykososiale arbeidsmiljøet. Stikkord her kan være ønske om reduksjon i sykefravær.

Les blogginnlegget: 7 faktorer som er viktige for å oppnå trivsel på jobben

Les blogginnlegget: Hvordan lede myndiggjorte medarbeidere

Læringsformer

Samlingen er basert på en kombinasjon av presentasjon og plenumssamtaler. Det legges opp til dialog, refleksjon og utveksling av erfaringer.

Tredje dag: Arbeidsmiljøkonflikter - forståelse, forebygging og håndtering

Konflikt er ikke uenighet! Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på. Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved å endre væremåter.

Konflikt er ikke noe vi ”har”, men noe vi gjør med hverandre. Konflikter dreier seg altså om relasjoner.

 

Formål

Øke forståelse for hva konflikter er. Forebygge og hvordan håndtere konflikter.

Les blogginnlegget: Hva konflikter kan gjøre med arbeidsmiljø og tjenestekvalitet

Les blogginnlegget: Hvordan bør virksomheten snakke om arbeidsmiljøet

Læringsformer

Baseres på en kombinasjon av presentasjon, gruppearbeid og plenumssamtaler. Det legges opp til dialog, refleksjon og utveksling av erfaringer.