Eksempel på utviklingstiltak i ledergrupper

Dette tiltaket  egner seg for virksomheter som ønsker å videreutvikle sitt samarbeid og arbeide med det psykososiale arbeidsmiljøet i egen ledergruppe.  

Det kan være nyttig å samarbeide med andre ledergrupper i virksomheten og tillitsvalgte/vernetjeneste/HR-ansatte eller andre man samarbeider med jevnlig.

HMS for ledere blir gjennomført av en intern veileder i Fagakademiet som vil være tilgjengelig for gruppen gjennom hele prosessen, og som kan hjelpe dere med å få mer ut av tiltaket. Veilederen vil også være med på å planlegge hvordan virksomheten best kan nyttiggjøre seg dette internt.

Anbefalt tid mellom samlingene er ca en måned slik at virksomheten får anledning til å gjennomføre og teste ut aktuelle forbedrings-/utviklingstiltak. Vi ønsker en dialog med oppdragsgiver for å tilpasse opplegget både på innhold og praktisk gjennomføring.

Første og andre dag: HMS for ledere

Arbeidsmiljøloven gir leder ansvaret for arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet på arbeidsplassen. Arbeidsoppgavene kan delegeres, men ansvaret for at arbeidet blir gjort og fulgt opp ligger til leder. Det er derfor lovpålagt at ledere har grunnleggende HMS-kompetanse.

Formål

Innføring i de viktigste krav til HMS arbeidet i offentlig sektor.

Les blogginnlegget: Kvalitet krever mer enn gode systemer, også kloke hoder

Les blogginnlegget: Hvem gjør hva innen HMS

Læringsform

Vi bruker en kombinasjon av presentasjon, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Det legges opp til en stor grad av egeninnsats og refleksjon, individuelt og i plenum.

Tredje dag: Psykososialt arbeidsmiljø og kommunikasjon

Arbeid er kanskje den mest helsefremmende faktoren vi har i livene våre. Mennesket er skapt for bevegelse, og å være i kontakt med og inngå i relasjoner med andre. Det skaper tilhørighet og mening. Det er når det blir stor forskjell mellom de kravene som blir stilt til oss og de ressursene som er tilgjengelige at det kan oppstå farlig negativt stress og helse. Det kan føre til krevende konflikter, fysiske og mentale lidelser og lange sykemeldinger. Hva kan vi selv gjøre for å ivareta oss selv i ulike situasjoner der vi opplever at arbeidshverdagen krever mer av oss enn vi kan klare å stå i over tid?

Formål

Styrke ledelsens og virksomhetens arbeid for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø gjennom å fokusere på kommunikasjon

Vi vil konsentrere oss om noen få, men sentrale problemstillinger:

  • Noen gode regler for ansvarlig kommunikasjon
  • Et par små grep for å kunne ta bedre vare på seg selv når det føles vanskelig på jobb.
  • Hva er konflikter?
  • Hvordan kan små justeringer i måten vi kommuniserer påvirke arbeidsmiljøet i positiv retning?
  • Hvilke valg har du, og hvordan kan du oppleve større valgfrihet i krevende situasjoner?

Kan kritikk forstås og brukes positivt?

Les blogginnlegget: Hvordan skape god kommunikasjon på arbeidsplassen

Les blogginnlegget: Slik tar du vare på deg selv i en travel og krevende arbeidshverdag

Fjerde dag: Den nødvendige samtalen

Mange ledere gruer seg til å ta opp vanskelige tema med medarbeidere. På dette kurset får du en metodikk som gjør det trygt å ta fatt i utfordringer før det blir for vanskelig.

Formål

Skape bedre forutsetning og trygghet for den enkelte leder til å ta opp vanskelige og nødvendige tema med sine medarbeidere.

Les blogginnlegget: Hvordan gi advarsel til en arbeidstaker

Les blogginnlegget: Hvordan tar virksomheten din imot varsler om kritikkverdige forhold

Læringsform

Dagen er basert på kombinasjon av forelesning, plenumsdialog, refleksjon og øving.