Målrettet miljøarbeid - ”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg”

Hvordan yte godt faglig arbeid gjennom strukturert tilrettelegging og målrettet miljøarbeid?

Vi tar utgangspunkt i din virksomhet og skreddersyr et eget opplegg ut fra de behov du ser. Vårt opplegg gir kompetanse som kan gjennomføres i praksis og ikke være bare en «happening».

Målgruppe

Skoler og kommunal helsetjeneste som ønsker kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid - for eksempel;
- lærere
- spesialpedagoger
- sykepleiere 
- vernepleiere
- aktivitører
- hjelpepleiere
- omsorgsarbeidere
- miljøarbeidere

Eksempel på innhold

Målrettet miljøarbeid er en arbeidsprosess som starter med at det samles informasjon om tjenestemottakeren/eleven, og de ressursene som finnes tilgjengelig. Denne informasjonen brukes til å formulere målsettinger. Disse målsettingene er retningsgivende for de prioriteringer som blir gjort i arbeidet med tjenestemottakeren/eleven. Deretter utarbeides det planer for endringer som gjør at tjenestemottakeren/eleven fungerer bedre, og at nettverket blir satt bedre i stand til å legge til rette og å møte nye utfordringer.

  • Begreper innen målrettet miljøarbeid - hva vil det si for dere og hvordan legge til rette?
  • Atferd og analyse av atferd
  • Struktur - dagsplanstyring
  • Opplæring - hvilke prinsipper har vi for kartlegging og bruk av forsterkere?
  • Problematferd - unngåelse og håndtering av utagerende atferd
  • Etikk og holdninger i tjenesteyting

Et sentralt poeng er at man bør måle forekomsten av den aktuelle atferden til tjenestemottakeren/eleven både før, under og etter at tiltaket er iverksatt. Da kan man konkretisere endringene, samt evaluere tiltakets konkrete effekt.