Øvrige områder

Målrettet miljøarbeid - ”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg”

Hvordan yte godt faglig arbeid gjennom strukturert tilrettelegging og målrettet miljøarbeid? Vi tar utgangspunkt i din virksomhet og skreddersyr et eget opplegg ut fra de behov du ser. Vårt opplegg gir kompetanse som kan gjennomføres i praksis og ikke være bare en «happening».

Tankekraft

Fagakademiet har planlagt oppstart av kurslederopplæring i Tankekraft fra 2019.

Hvordan skape god og målrettet kompetanseutvikling på din arbeidsplass?

Fagakademiet har lang erfaring med å legge til rette for god og målrettet kompetanseutvikling som er praktisk rettet til arbeidsplassens konkrete behov

Strategisk kompetanseledelse

Fagakademiet kan bistå i prosesser for å avdekke kompetansebehov og legge til rette for god strategisk kompetanseledelse.

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Det er et lederansvar å sikre en forsvarlig informasjonsbehandling, dokumentsikkerhet og arkivdrift. Hvordan står det f.eks til med informasjonsbehandling og dokumentsikkerheten i din virksomhet?