Bestillingsoppdrag

Gjennom samarbeid har Fagakademiet utviklet gode relasjoner til våre oppdragsgivere og kursdeltakere, og er ofte samarbeidspartner for utvikling av kompetanse og forbedringsarbeid i deres organisasjoner og virksomheter. Vi tilbyr kontinuerlig aktuelle kurs, studier, konferanser og oppdrag basert på oppdragsgivers behov.

Vi har utformet eksempler på tiltak og oppdrag innenfor noen av våre fagområder som kan gjennomføres for våre oppdragsgivere. Vi kan også kombinere på tvers av fagområdene.

Ta gjerne kontakt nå for en uforpliktende samtale. Sammen kan vi analysere organisasjonens behov, utforme løsninger og vurdere mulige tiltak.

Arbeidsmiljø og HMS

Fagakademiet har lang erfaring med å tilby kompetansetiltak innenfor området arbeidsmiljø og HMS.

Saksbehandling og lovverk

Vi skreddersyr kompetansetiltak innenfor området saksbehandling og lovverk.

Lederutvikling

Fagakademiet tilbyr lederutvikling tilpasset den enkelte virksomhet for ledergrupper og/eller enkeltledere, samt lederutdanning innen helse og omsorg.

Øvrige områder

Se også våre øvrige kurs som kan tilpasses mot din virksomhet.

Kontaktpersoner:

Arbeidsmiljø og HMS:
Ottar Høier
917 14 190
ottar.hoier@fagakademiet.no

Saksbehandling og lovverk:
Rune Mathiassen
908 86 095
rune.mathiassen@fagakademiet.no

Lederutvikling:
Trond Arne Wilhelmsen
480 00 703
trond.arne.wilhelmsen@fagakademiet.no

Øvrige områder:
Trond Arne Wilhelmsen
480 00 703
trond.arne.wilhelmsen@fagakademiet.no

 

Hvordan jobber vi?

Kompetanserådgiverne i Fagakademiet har lang og bred erfaring fra offentlig sektor og er erfarne i å avklare oppdragsgivers kompetansebehov, forventninger til gjennomføring og resultater.

Ut fra oppdragsgivers behov går vi i dialog og kommer med alternative forslag til tiltak for oppdragsgiver. Det er oppdragsgiver som er premissleverandør for å tilpasse endelig innhold, program, tid (framdrift) og sted for gjennomføring.

Alle oppdrag følges opp i etterkant av gjennomføringen med en standard evaluering. Vi er også opptatt av at våre tiltak skal ha en positiv effekt for virksomheten både underveis i oppdraget og etter at oppdraget er fullført.