Bestillingsoppdrag

Gjennom samarbeid har Fagakademiet utviklet gode relasjoner til våre oppdragsgivere og kursdeltakere, og er ofte samarbeidspartner for utvikling av kompetanse og forbedringsarbeid i deres organisasjoner og virksomheter. Vi tilbyr kontinuerlig aktuelle kurs, studier, konferanser og oppdrag basert på oppdragsgivers behov.

Vi har utformet eksempler på tiltak og oppdrag innenfor noen av våre fagområder som kan gjennomføres for våre oppdragsgivere. Vi kan også kombinere på tvers av fagområdene.

Ta gjerne kontakt nå for en uforpliktende samtale. Sammen kan vi analysere organisasjonens behov, utforme løsninger og vurdere mulige tiltak.

Arbeidsmiljø og HMS

Fagakademiet har lang erfaring med å tilby kompetansetiltak innenfor området arbeidsmiljø og HMS.

Saksbehandling og lovverk

Vi skreddersyr kompetansetiltak innenfor området saksbehandling og lovverk.

Lederutvikling

Fagakademiet tilbyr lederutvikling tilpasset den enkelte virksomhet for ledergrupper og/eller enkeltledere, samt lederutdanning innen helse og omsorg.

Øvrige områder

Se også våre øvrige kurs som kan tilpasses mot din virksomhet.

Oppvekst

Opplevelser i oppveksten preger oss hele livet, og er derfor svært viktig. Vi i Fagakademiet bidrar til at du og din organisasjon får tilbud om praksisnær faglig utvikling.

Kontaktpersoner:

Arbeidsmiljø og HMS:
Ottar Høier
917 14 190
ottar.hoier@fagakademiet.no

Oppvekst:
Ann-Elin Frantzen
454 14 618
ann-elin.frantzen@fagakademiet.no

Saksbehandling og lovverk:
Rune Mathiassen
908 86 095
rune.mathiassen@fagakademiet.no

Lederutvikling:
Espen Balle
975 38 040
espen.balle@fagakademiet.no

Øvrige områder:
Informasjon kommer

Psykisk helse:
Ann-Elin Frantzen
454 14 618
ann-elin.frantzen@fagakademiet.no

 

Hvordan jobber vi?

Kompetanserådgiverne i Fagakademiet har lang og bred erfaring fra offentlig sektor og er erfarne i å avklare oppdragsgivers kompetansebehov, forventninger til gjennomføring og resultater.

Ut fra oppdragsgivers behov går vi i dialog og kommer med alternative forslag til tiltak for oppdragsgiver. Det er oppdragsgiver som er premissleverandør for å tilpasse endelig innhold, program, tid (framdrift) og sted for gjennomføring.

Alle oppdrag følges opp i etterkant av gjennomføringen med en standard evaluering. Vi er også opptatt av at våre tiltak skal ha en positiv effekt for virksomheten både underveis i oppdraget og etter at oppdraget er fullført.