Juss og saksbehandling

Fagakademiet har lang erfaring med å tilby kompetansetiltak innenfor området saksbehandling og lovverk. Vi skreddersyr tiltak til aktuelle behov for våre oppdragsgivere. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

Et kurs for innsikt i, og forståelse for, det juridiske rammeverket - og den praktiske anvendelsen av dette i en forsvarlig forvaltning og i et rettighetsbasert samspill med pasienten

Rekruttering - Hvordan lykkes med å finne rett person? 2 dager

Å ansette feil person er kostbart; menneskelig og økonomisk, for både organisasjonen og den nyansatte. Det er viktig å finne den rette personen. Da snakker vi om det hele mennesket, ikke bare kompetanse.

Rekruttering - Hvordan lykkes med å finne rett person? 1 dag

Å ansette feil person er kostbart; menneskelig og økonomisk, for både organisasjonen og den nyansatte. Det er viktig å finne den rette personen. Da snakker vi om det hele mennesket, ikke bare kompetanse.

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Det er et lederansvar å sikre en forsvarlig informasjonsbehandling, dokumentsikkerhet og arkivdrift. Hvordan står det f.eks til med informasjonsbehandling og dokumentsikkerheten i din virksomhet?