Bestillingsoppdrag - Skreddersøm - Internkurs og tilpasset opplæring

Faglig påfyll slik du vil ha det

  • Er det en større gruppe internt i din virksomhet som har behov for opplæring?
  • Har dere egne lokaler og ønsker å slippe lang reisevei?
  • Må opplæringen legges til tider av året der de ansatte har bedre anledning til å delta?

En stadig større andel av vår virksomhet er internkurs og oppdrag ute hos ulike virksomheter. En av flere fordeler med bedriftsintern opplæring, er at innholdet skreddersys til deres behov. I samarbeid med oppdragsgiver sørger vi for relevant innhold, slik at det skapes felles kompetanseutvikling for hele personalgruppen. Det vil også skape en trygg arena for erfaringsutveksling, diskusjon og praktisk trening internt.

Vi har forelesere, kursholdere, prosessveiledere og rådgivere innen et bredt fagfelt, både internt hos oss i Fagakademiet, og gjennom samarbeid med en lang rekke anerkjente fagpersoner. Vi har utformet eksempler på tiltak og oppdrag innenfor noen av våre fagområder som kan gjennomføres for våre oppdragsgivere. Vi kan også kombinere på tvers av fagområdene.

Ta gjerne kontakt nå for en uforpliktende samtale. Sammen kan vi analysere organisasjonens behov, utforme løsninger og vurdere mulige tiltak.

Hvordan jobber vi?

Kompetanserådgiverne i Fagakademiet har lang og bred erfaring fra offentlig sektor og er erfarne i å avklare oppdragsgivers kompetansebehov, forventninger til gjennomføring og resultater.

Ut fra oppdragsgivers behov går vi i dialog og kommer med alternative forslag til tiltak for oppdragsgiver. Det er oppdragsgiver som er premissleverandør for å tilpasse endelig innhold, program, tid (framdrift) og sted for gjennomføring.

Alle oppdrag følges opp i etterkant av gjennomføringen med en standard evaluering. Vi er også opptatt av at våre tiltak skal ha en positiv effekt for virksomheten både underveis i oppdraget og etter at oppdraget er fullført.