Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Kurset gjennomføres som webinar med toveis lyd-/bildekommunikasjon, 2 x 3 timer

Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Kurset gjennomføres som webinar med toveis lyd-/bildekommunikasjon, 2 x 3 timer

Formål

Vi ønsker å gjøre deltakerne tryggere på de juridiske spørsmålene som oppstår når man skal håndtere en vanskelig personalsak. Kurset har et løsningsorientert fokus.

Formål

Vi ønsker å gjøre deltakerne tryggere på de juridiske spørsmålene som oppstår når man skal håndtere en vanskelig personalsak. Kurset har et løsningsorientert fokus.

Målgruppe

Ansatte innen HR/personal, ledere og tillitsvalgte i offentlig sektor

Målgruppe

Ansatte innen HR/personal, ledere og tillitsvalgte i offentlig sektor

Innhold

Innledning

 • Juridiske sider ved behandling av personalsaker generelt
 • Hva kjennetegner en vanskelig personalsak?
 • Kort om reglene rundt ansettelse
 • Arbeidsavtalens betydning
 • Strategi og strategitenkning

Arbeidsgivers styringsrett

 • Innledning om styringsretten
 • Arbeidsgivers handlingsrom – hva kan arbeidsgiver gjøre/ikke gjøre med hjemmel i styringsretten?
 • Nærmere om grensene for styringsretten som restkompetanse

Endring av arbeidsoppgaver og arbeidstid

 • Hvor langt kan arbeidsgiver gå når det gjelder endring i arbeidsoppgaver?
 • Gjennomgang av "Nøkk-dommen"
 • Endring i arbeidstid og -sted med bakgrunn i blant annet "Seinvaktdommen"
 • Endringsoppsigelse

Vanskelige situasjoner

 • Lav arbeidsprestasjon (tempo/kvalitet)
 • Saker om trakassering; herunder begrepet "mobbing"
 • Fravær og skoft
 • Fravær som følge av sykdom, herunder oppfølging av sykmeldte
 • Rus og rusproblematikk
 • Varslingssaker
 • Ytringer i det offentlige rom

Krav til saksbehandling

 • Saksbehandling og formkrav
 • Forvaltningslovens regler
 • Krav som følger av arbeidsmiljølovgivningen
 • Kontradiksjon og forutberegnelighet
 • Dokumentasjon og bevis
 • "Møtedokumentasjon"

Sanksjonering

 • Strategi
 • Bruk av advarsel
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Suspensjon
 • Saksbehandlingen i tilknytning til sanksjonsbruken
 • Arbeidstakers egenoppsigelse

Innhold

Innledning

 • Juridiske sider ved behandling av personalsaker generelt
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.