Videreutvikling for fagarbeidere og assistenter i barnehage

Videreutvikling for fagarbeidere og assistenter i barnehage

Hva er det som motiverer deg på jobb? og hvordan kan du bli enda bedre til å lede deg selv? Hva betyr barns medvirkning i praksis og hvordan kan barnesamtaler bidra til medvirkning?

Kurset er et firedagers kurs som går over to samlinger. Det er praksisnært og består av både teori og gruppearbeid. Mellom samlingene er det individuelt arbeid som kan utføres i egen barnehage.

Hva er det som motiverer deg på jobb? og hvordan kan du bli enda bedre til å lede deg selv? Hva betyr barns medvirkning i praksis og hvordan kan barnesamtaler bidra til medvirkning?

Kurset er et firedagers kurs som går over to samlinger. Det er praksisnært og består av både teori og gruppearbeid. Mellom samlingene er det individuelt arbeid som kan utføres i egen barnehage.

Formål

Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid. Du vil få verktøy som du kan benytte i egen praksis. Videre har kurset fokus på at du skal bli mer bevisst dine styrker og hva som motiverer deg i en hektisk hverdag

Formål

Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid. Du vil få verktøy som du kan benytte i egen praksis. Videre har kurset fokus på at du skal bli mer bevisst dine styrker og hva som motiverer deg i en hektisk hverdag

Credit: Scandinav Fotograf:Stephan Berglund

Målgruppe

Assistenter og fagarbeidere i barnehage

Målgruppe

Assistenter og fagarbeidere i barnehage

Innhold

Kurset er et firedagerskurs over to samlinger (2+2)

 • Å utvikle en større innsikt i, og forståelse for samtaler med barn og barns medvirkning i hverdagen
  • Hvordan forstå begrepet barns medvirkning og hva betyr det i praksis?
  •  Å skape gode relasjoner til barna – grunnlag for medvirkning og samtale
  • Å lytte til barnet og gi rom for gode samtaler
  • Anerkjennende kommunikasjon

 • Observasjon og praksisfortelling som verktøy
  • Ulike typer observasjon – fordeler og ulemper
  • Hvordan bruke observasjoner for utvikling?

 • Foreldre – våre viktigste samarbeidsparter
  • Hva fremmer et godt foreldresamarbeid?
  • Den daglige kontakten
  • Vanskelige samtaler

 • Økt selvutvikling – Selvledelse – Myndiggjøring av min rolle
  • Hvordan kan jeg best lede meg selv i hverdagen?
  • Teamarbeid
  • Arbeidsglede og humor i hverdagen
  • Selvfølelse og mestring
  • Forventningsavklaring
  • Kartlegging av eget energibruk
  • Veiledning – kollegabasert veiledning – hvordan kan det øke min selvledelse?

 

Les strålende tilbakemelding på firedagers pedagogisk opplæring for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Innhold

Kurset er et firedagerskurs over to samlinger (2+2)

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Anneli Frantzen

Kompetanserådgiver i Fagakademiet, Anneli Frantzen
Anneli er utdannet pedagog med ledelse og har lang og bred erfaring som leder fra offentlig og privat sektor i barnehage, skoleverket,
i institusjon med helse/rus/psykiatriutfordringer, samt solid erfaring av drift rundt kulturhus for ungdom i Nord-Norge.
Anneli har vært veileder for Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Harstad og vært ansvarlig for lærlinger i bedrift.
Etter at hun flyttet til Oslo har hun jobbet med offentlige anskaffelser, rekruttering og ansettelser, samt bygd opp og ledet to tiltak i regi av Nav.
I stillingen som kompetanserådgiver i Fagakademiet er Ann-Elin blant annet kursleder for kurset «Førstehjelp mot selvmordsfare».

Foreleser:

Sissel Semshaug

Hun er utdannet barnehagelærer og har videre utdanning innen ledelse og veiledning. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer. Hun har også erfaring fra iverksetting av nasjonal helse- og utdanningspolitikk, som rådgiver ved det nasjonale kompetansesenteret Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Foreleser:

Bente Storfjell

Tidligere kompetanserådgiver hos Fagakademiet. Utdanning: Førskolelærer med videreutdanning i administrasjon og ledelse, sosiologi, veiledningsmetodikk, spesialpedagogikk og 6.- 10. årspedagogikk. Praksis: Avdelingsleder og styrer i barnehage, øvingslærer og faglærer på høgskole, konsulent hos Fylkesmannen i Nordland, opplæringsleder i Kommunal Kompetanse. Har vært med på å utvikle flere veilednings-/coachingstudier og har lang erfaring fra å gjennomføre studier i veiledning og coaching. 

Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Dag 2:

kl 09.00 - 15.30

Dag 3:

kl 09.00 - 15.30

Dag 4:

kl 09.00 - 15.30