Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid, Modul 2: Natur og friluftsliv 15 stp.

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid, Modul 2: Natur og friluftsliv 15 stp.

Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet og Høgskulen på Vestlandet og består av 4 enkeltstående moduler som hver gir 15 stp.

 • Modul 1: Mangfold og måltidsglede (oppstart høst 2019)

 • Modul 2: Natur og friluftsliv (oppstart januar 2020)

 • Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring (oppstart høst 2020)

 • Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama (oppstart januar 2021)

Her kan du lese beskrivelse av de fire modulene

Formål: Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid

Målgruppe: Fagarbeidere i barnehage, grunnskole og andre institusjoner

Forkunnskaper: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Her kan du lese om realkompetansevurdering

Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet og Høgskulen på Vestlandet og består av 4 enkeltstående moduler som hver gir 15 stp.

 • Modul 1: Mangfold og måltidsglede (oppstart høst 2019)

 • Modul 2: Natur og friluftsliv (oppstart januar 2020)

 • Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring (oppstart høst 2020)

 • Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama (oppstart januar 2021)

Her kan du lese beskrivelse av de fire modulene

Formål: Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid

Målgruppe: Fagarbeidere i barnehage, grunnskole og andre institusjoner

Forkunnskaper: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Her kan du lese om realkompetansevurdering

Modul 2: Natur og Friluftsliv

Innhold og oppbygging

I denne modulen får dere praktisk erfaring med friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser i nærmiljøet. Det blir lagt vekt på at helse, bevegelsesglede og samspill med naturen inngår i helhetlige sammenhenger. Emnet vil også inneholde noe om naturkunnskap, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.

Forventet læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge og stimulere til fysisk aktivitet og bevegelsesglede
 • har kunnskap om helsefremmende arbeid med barn og unge relatert til fysisk aktivitet og friluftsliv
 • har kjennskap til hvordan naturen er bygget opp, naturmangfold og bærekraftig utvikling

Ferdigheter

 • kan orientere seg i, og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforskning og læring, og fysisk aktivitet sammen med barn/ungdom
 • kan reflektere over sammenhenger i naturen sammen med barn og ungdom
 • kan legge til rette for opplevelser med friluftsliv til ulike årstider

Generell kompetanse

 • er medvirkende, utforskende og inspirerende sammen med barn/ungdom
 • har grunnleggende kompetanse på førstehjelp og HLR (hjerte-lunge-redning) 


    Krav til forkunnskaper

    Ingen

    Undervisnings- og læringsformer

    Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, eksperimentering, diskusjoner, seminarer og gruppearbeid. Undervisningen i emnet er i stor grad praktisk rettet, der studentene selv er aktive og undersøkende.

    Arbeidskrav

    • Et arbeidskrav knyttet til fysisk fostring i gruppe eller individuelt. Rammer, innhold, retningslinjer og tidspunkt for arbeidskravene vil foreligge ved semesterstart.
    • Et arbeidskrav knyttet til naturfag i gruppe eller individuelt. Rammer, innhold, retningslinjer og tidspunkt for arbeidskravene vil foreligge ved semesterstart.

    Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være levert/gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for at det skal bli vurdert. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp i emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamen starter.

    Vurderingsform

    Mappevurdering, med utgangspunkt i to oppgaver.Nærmere retningslinjer for eksamen vil foreligge ved studiestart.Tid for innlevering av vurderingsmappen blir opplyst på Studentweb.
    Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.
    Ved ny eksamen skal det leveres en individuelt omarbeidet vurderingsmappe.

    Hjelpemidler ved eksamen

    Alle

    Mer om hjelpemidler

    Innlevering av eksamen 27. mai

    Andre opplysninger

    Ved tvil om opptakskriteriene er oppfylt, vil Høgskulen på Vestlandet forbeholde seg retten til å be om flere opplysninger om den enkelte. Det tar forbehold om enkelte endringer.


    Krav til forkunnskaper

    Ingen

    Undervisnings- og læringsformer

    Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, eksperimentering, diskusjoner, seminarer og gruppearbeid. Undervisningen i emnet er i stor grad praktisk rettet, der studentene selv er aktive og undersøkende.

    Arbeidskrav

    • Et arbeidskrav knyttet til fysisk fostring i gruppe eller individuelt. Rammer, innhold, retningslinjer og tidspunkt for arbeidskravene vil foreligge ved semesterstart.
    • Et arbeidskrav knyttet til naturfag i gruppe eller individuelt. Rammer, innhold, retningslinjer og tidspunkt for arbeidskravene vil foreligge ved semesterstart.

    Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være levert/gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for at det skal bli vurdert. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp i emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamen starter.

    Vurderingsform

    Mappevurdering, med utgangspunkt i to oppgaver.Nærmere retningslinjer for eksamen vil foreligge ved studiestart.Tid for innlevering av vurderingsmappen blir opplyst på Studentweb.
    Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.
    Ved ny eksamen skal det leveres en individuelt omarbeidet vurderingsmappe.

    Hjelpemidler ved eksamen

    Alle

    Mer om hjelpemidler

    Innlevering av eksamen 27. mai

    Andre opplysninger

    Ved tvil om opptakskriteriene er oppfylt, vil Høgskulen på Vestlandet forbeholde seg retten til å be om flere opplysninger om den enkelte. Det tar forbehold om enkelte endringer.

    Pris 14 800,-
    Pris:

    14 800,-

    Prisen er for undervisning og eksamen. Reise, evt. overnatting, permisjon etc. må studenten ordne selv.

    Litteratur kommer i tillegg, ca. kr 2 000,- Dette må ordnes av den enkelte og litteraturlisten finnes i studieplanen. 

    Bevertning på samlingene er ikke inkludert i prisen.

    Støtteordninger

    Deltakerne kan søke støtte av sin arbeidsgiver og/eller fagforening.

    Informasjon om Fagforbundets stipendordning

    Studiet gir rett til å søke om stipend hos lånekassen

    Prisen er for undervisning og eksamen. Reise, evt. overnatting, permisjon etc. må studenten ordne selv.

    Litteratur kommer i tillegg, ca. kr 2 000,- Dette må ordnes av den enkelte og litteraturlisten finnes i studieplanen. 

    Bevertning på samlingene er ikke inkludert i prisen.

    Støtteordninger

    Deltakerne kan søke støtte av sin arbeidsgiver og/eller fagforening.

    Informasjon om Fagforbundets stipendordning

    Studiet gir rett til å søke om stipend hos lånekassen

    Vi tar i mot påmeldinger også etter fristens utløp så lenge det er ledige plasser!

    Vi tar i mot påmeldinger også etter fristens utløp så lenge det er ledige plasser!

    Påmelding og betaling

    For å bli student på studiet må du søke opptak ved Høgskulen på Vestlandet og søke på studiet hos Fagakademiet.

    For kontakt med Høgskulen på Vestlandet, opptaktskontoret Tlf. 55 58 58 00

    For kontakt med Fagakademiet, Synnøv Karlsen Tlf. 977 82 857

    PÅMELDINGSFRIST: SE ØVERST I INVITASJON, ELLER KLIKK HER

    Emneansvarlig Høgskulen på Vestlandet

    Anne Myklebust Lynngård
    E-post: Anne.Myklebust.Lynngard@hvl.no
    Tlf: 55 58 58 69

    Studieansvarlig Fagakademiet

    Synnøv Karlsen
    E-post: synnov.karlsen@fagakademiet.no
    Mobil: 977 82 857

    Påmelding og betaling

    For å bli student på studiet må du søke opptak ved Høgskulen på Vestlandet og søke på studiet hos Fagakademiet.

    For kontakt med Høgskulen på Vestlandet, opptaktskontoret Tlf. 55 58 58 00

    For kontakt med Fagakademiet, Synnøv Karlsen Tlf. 977 82 857

    PÅMELDINGSFRIST: SE ØVERST I INVITASJON, ELLER KLIKK HER

    Emneansvarlig Høgskulen på Vestlandet

    Anne Myklebust Lynngård
    E-post: Anne.Myklebust.Lynngard@hvl.no
    Tlf: 55 58 58 69

    Studieansvarlig Fagakademiet

    Synnøv Karlsen
    E-post: synnov.karlsen@fagakademiet.no
    Mobil: 977 82 857