Todagers konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket, Bergen 2019

Todagers konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket, Bergen 2019

Dette er den niende årlige konferansen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Kontoransatte har en viktig rolle for arbeidsmiljø, klima og omgangstone på skolen. De er bindeleddet mellom de ulike aktørene i skolesamfunnet og skolens ansikt utad

Dette er den niende årlige konferansen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Kontoransatte har en viktig rolle for arbeidsmiljø, klima og omgangstone på skolen. De er bindeleddet mellom de ulike aktørene i skolesamfunnet og skolens ansikt utad

Formål

Være en årlig møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og erfaringsutveksling. På årets konferanse vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som:

 • Praktiske konsekvenser av GDPR, dokumentåpenhet og saksbehandling
 • Håndtere stress – å være tent uten å bli utbrent – kommunikasjon & relasjon

Formål

Være en årlig møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og erfaringsutveksling. På årets konferanse vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som:

 • Praktiske konsekvenser av GDPR, dokumentåpenhet og saksbehandling
 • Håndtere stress – å være tent uten å bli utbrent – kommunikasjon & relasjon

Målgruppe

Kontoransatte som jobber i skoleverket og tilstøtende områder der du må forholde deg til både interne og eksterne aktører.

Målgruppe

Kontoransatte som jobber i skoleverket og tilstøtende områder der du må forholde deg til både interne og eksterne aktører.

Innhold

Dag 1: Forelesninger v/ Kurt O. Bjørnnes

Tema nr. 1 - kl. 09:30 – 11:45
Personopplysningsloven fra 2018 - Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)
Skolesektoren behandler store mengder personopplysninger om barn, foreldre og andre. Fra 20. juli 2018 ble det innført nye - og skjerpede - regler om behandling av personopplysninger gjennom en EU-forordning; også kalt The General Data Protection Regulation (GDPR). Fra samme tidspunkt ble personopplysningsloven fra 2000 opphevet og erstattet av forordningen.

EU-forordningen har som hovedmålsetting å gi ytterligere beskyttelse til enkeltpersoner mot at opplysninger om dem blir samlet inn, brukt, bearbeidet, lagret og kanskje videreformidlet til andre uten at det skjer etter fastsatte regler.Det blir en praktisk gjennomgang av systematikken i det nye regelverket, begrepsavklaringer og hovedregler for behandling av personopplysninger. Vi skal også se på reglene om den behandlingsansvarliges ansvar og på reglene som gjelder for personvernombudets rolle og arbeid.

Tema nr. 2 - kl. 12:30 – 14:00
Ny forvaltningslov og konsekvenser for saksbehandling
Gjennom NOU nr. 5 2019, som ble lagt fram den 14.3.2019, blir det foreslått ny forvaltningslov. Forslaget til ny lov er ute på høring og høringsfristen er 2.12.2019.Deltakerne vil få en gjennomgang av forslaget til ny lov. Forslagene vil bli vurdert opp mot saksbehandlingen i skolesektoren.

Tema nr. 3  - kl. 14:15 – 15:15
Dokumentåpenhet i skolesektoren
Skolesektoren er underlagt offentleglova. Gjennomgangen vil sette søkelys på praktiseringen av loven når det gjelder dokumenter som inneholder personopplysninger om elever, foresatte og ansatte. Vi skal også ta for oss spørsmålet om den nye personopplysningsloven (GDPR) vil føre til redusert åpenhet. Vi skal også se på dokumentåpenhet når det gjelder dokumenter som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven og opplæringsloven.

Dag 2: Forelesning v/ Bianca Simonsen - Å VÆRE TENT UTEN Å BLI UTBRENT !

På denne dagen vil fokus være på DEG og den viktige jobben du gjør. Du vil oppleve ny kunnskap, gjenoppdage gammel kunnskap og utveksle erfaringer med de andre.

 • Egenomsorg i hverdagen
 • Kommunikasjon
  • Gode vaner og verktøy
 • Relasjoner
  • Gode vaner og verktøy
 • Hvem blir andre i møtet med deg?
  • Tilstedeværelse
  • Humor
  • Tilbakemeldinger/ anerkjennelse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det blir to matnyttige dager med to utvalgte innledere som gleder seg til å øse av sin kunnskap og erfaring. Konferansen vil som alltid være et forum for:

 • Faglig påfyll
 • Energi, inspirasjon og et løft i hverdagen
 • Nettverksbygging
 • Refleksjon over egen rolle
 • Mye latter og en god opplevelse!

Innhold

Dag 1: Forelesninger v/ Kurt O. Bjørnnes

Tema nr. 1 - kl. 09:30 – 11:45
Personopplysningsloven fra 2018 - Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)
Skolesektoren behandler store mengder personopplysninger om barn, foreldre og andre. Fra 20. juli 2018 ble det innført nye - og skjerpede - regler om behandling av personopplysninger gjennom en EU-forordning; også kalt The General Data Protection Regulation (GDPR). Fra samme tidspunkt ble personopplysningsloven fra 2000 opphevet og erstattet av forordningen.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Foreleser:

Bianca Simonsen

Bianca er et fyrverkeri på scenen. Med faglig tyngde og humor, forener hun fag, teori, praksis og egne erfaringer i temaer som: kommunikasjon, relasjonell ledelse, arbeidsglede, selvledelse, selvfølelse og mot. Tilhørerne vil sitte igjen med nye relasjonelle ferdigheter og kommunikative verktøy.

Bianca ble kjent for det norske folk i 2012 da hun delte sin historie i den bestselgende boken Etter verdens ende – en historie om å velge livet. Bianca har en bachelorgrad i barnevern med videreutdanning i veiledning. Hun har vært forsterket fosterhjem i 8 år. I tillegg har hun flere sertifiseringer blant annet innenfor relasjonell ledelse.

Med et forrykende engasjement og entusiasme forener hun teori, praksis og egne erfaringer i sine foredrag. Hun gjør fagstoff enkelt og har en humoristisk og motiverende foredragsstil.

Bianca er en prisbelønnet kurs og foredragsholder og hennes kompetanse på kommunikasjon, relasjon og mennesker i utfordrende livssituasjoner er svært etterspurt innen helse og oppvekstsektoren, i kriseteam og Bufetat. Bianca er familierådskoordinator i det kommunale barnevern. Hun eier firmaet Gjør en Forskjell AS, og er programleder i den populære podcasten Snakk OM, sammen med kollega og ektemannen Espen Simonsen. Sammen har de også hatt over 3000 par på sine kommunikasjonskurs. Med grunntanken, når de voksne har det bra, har barn det bra!

Pris 3 800,-
Pris:

3 800,-

Fagforbundet i de 3 vestlandsfylkene anbefaler konferansen, og sponser de 20 første påmeldte medlemmer med kr 1.300,-

Fagforbundet i de 3 vestlandsfylkene anbefaler konferansen, og sponser de 20 første påmeldte medlemmer med kr 1.300,-

PROGRAM

Onsdag 27.11.2019

kl 09.00 - Registrering, kaffe og frukt
kl 09.30 - Velkommen
kl 09.35 - Kurt Bjørnnes m/3 tema
kl 11.45 - Lunsj
kl 12.30 - Forts. Bjørnnes
kl 15.30 - Avslutning

Nødvendige pauser legges inn av foreleser, ca 10 min pr time.

Torsdag 28.11.2019

kl 09.00 - Bianca Simonsen m/tema: Tent, ikke utbrent
kl 11.45 - Lunsj
kl 12.30 - Forts. Tent, ikke utbrent
kl 15.00 - Avslutning