Tankekraft – et livsmestringsprogram for ungdom i alderen 16-20 år

Tankekraft – et livsmestringsprogram for ungdom i alderen 16-20 år

Tankekraft er et nyutviklet program der målet er å øke ungdoms robusthet, gjennom å utvikle forståelse og ferdigheter som kan være til hjelp når en møter belastninger i livet. Utgangspunktet for kurset er at ferdigheter i å håndtere og forstå belastning og vansker, kan læres og trenes på lik linje med fysisk trening.

Tankekraft er et nyutviklet program der målet er å øke ungdoms robusthet, gjennom å utvikle forståelse og ferdigheter som kan være til hjelp når en møter belastninger i livet. Utgangspunktet for kurset er at ferdigheter i å håndtere og forstå belastning og vansker, kan læres og trenes på lik linje med fysisk trening.

Formål

Lære opp kursledere som deretter kan undervise i programmet for ungdommer

Formål

Lære opp kursledere som deretter kan undervise i programmet for ungdommer

Målgruppe

Pedagoger, faglærere, rådgivere,  ansatte i PPT/OT og andre fagpersoner som arbeider direkte eller indirekte med elever i videregående skole.

Sertifisering: dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er
3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som CO-leder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurslederopplæringer alene, men sammen med en godkjent kursleder.

Målgruppe

Pedagoger, faglærere, rådgivere,  ansatte i PPT/OT og andre fagpersoner som arbeider direkte eller indirekte med elever i videregående skole.

Sertifisering: dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er
3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som CO-leder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurslederopplæringer alene, men sammen med en godkjent kursleder.

Innhold

Kurslederopplæringen går over fem dager, totalt 36 timer. I tillegg  kommer forberedelse til øvelser, anslagsvis 10 - 15 timer. Hele kursuken er obligatorisk.

Kursmateriellet består av en kursbok og manual/lærerveiledning for kursleder. Kursbok blir sendt ut på forhånd til deltakerne på kurslederopplæringen. Denne må gjennomgås før kursstart.

I opplæringen gjennomgås det teoretiske og pedagogiske grunnlaget for kurset, og det arbeides med hvordan kurset kan omsettes til praktisk undervisning. Opplæringen baserer seg på forelesninger, gruppeøvelser og trening i å holde kurs. I praksis innebærer dette at kursdeltakerne bruker ettermiddag/kveld i kursuken til å forberede neste dags øvelser.

Tema i kurset:

 • Introduksjon til ungdom og psykisk helse 
 • Forståelse av belastning, stress og mestring, ulike mestringsstiler 
 • Kjernekomponentene i kurset
  • Kognitiv atferdsteori (KT)
  • Aksept- og forpliktelsesteori (ACT)
  • Metakognitiv teori (MCT)
 • Grunnleggende nevrobiologi 
 • Pedagogisk metode og praksis
 • Praktiske øvelser (anvendt kognitiv metode i kurssammenheng)
 • Veiledet øvelse i å gjennomføre kurset

Deltakere med godkjent kurslederkurs kan undervise i faget for ungdommer.

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.

Lenker til omtale av Tankekraft og andre aktuelle artikler:

NUBU-konferansen 2020. Plenumsforelesning av psykolog Trygve Børve om Tankekraft

Artikkel fra Demokraten

Innslag fra NRK Østfold (ca 03:00)

Artikkel fra Halden arbeiderblad

Kronikk av Kristin Sundet, helsesykepleier og samfunnsdebattant

Bekymringer er ikke angst, men kan bli det

 

 

Innhold

Kurslederopplæringen går over fem dager, totalt 36 timer. I tillegg  kommer forberedelse til øvelser, anslagsvis 10 - 15 timer. Hele kursuken er obligatorisk.

Kursmateriellet består av en kursbok og manual/lærerveiledning for kursleder. Kursbok blir sendt ut på forhånd til deltakerne på kurslederopplæringen. Denne må gjennomgås før kursstart.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Pris 1,-
Pris:

1,-