Studium i organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi i oppvekstsektoren - 15 stp.

Studium i organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi i oppvekstsektoren - 15 stp.

Studiet er en grunnutdanning i organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi rettet mot oppvekstsektoren.

studiet er et samlingsbasert deltidsstudium og kan bestilles lokalt i en kommune, slik at undervisningen foregår der studentene bor.

Studiet er en grunnutdanning i organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi rettet mot oppvekstsektoren.

studiet er et samlingsbasert deltidsstudium og kan bestilles lokalt i en kommune, slik at undervisningen foregår der studentene bor.

Formål

Lære mer om organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi i tilknytning til oppvekstsektoren.

Formål

Lære mer om organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi i tilknytning til oppvekstsektoren.

Målgruppe

Dette studiet passer for alle som jobber eller ønsker å jobbe i oppvekstsektoren og ønsker å lære mer om organisasjon, ledelse og arbeids-og organisasjonspsykologi i tilknytning til oppvekstsektoren. Studiet er relevant for både ledere, øvrige ansatte og tillitsvalgte som ønsker å øke sin kunnskap om emnene.

Det er ingen krav til organisasjonsmessig forkunnskap eller tilknytning, men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel.

Målgruppe

Dette studiet passer for alle som jobber eller ønsker å jobbe i oppvekstsektoren og ønsker å lære mer om organisasjon, ledelse og arbeids-og organisasjonspsykologi i tilknytning til oppvekstsektoren. Studiet er relevant for både ledere, øvrige ansatte og tillitsvalgte som ønsker å øke sin kunnskap om emnene.

Det er ingen krav til organisasjonsmessig forkunnskap eller tilknytning, men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel.

Innhold

Organisasjonsforståelse

 • Mål, strategi og effektivitet
 • Organisasjonsstruktur og formelle organisasjonsprosesser i oppvekstsektoren
 • Organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner
 • Organisasjoners omgivelser
 • Innovasjon, endring og organisasjonsutvikling 


Ledelse og lederrollen

 • Relasjonell ledelse
 • Ledelse av myndiggjorte medarbeidere
 • Utvikling av personlige lederferdigheter
 • "Distribuert ledelse" og hva det innebærer i oppvekstsektoren
 • Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor


Arbeids- og organisasjonspsykologi

 • Emosjoner, personlighet og persepsjon
 • Motivasjon, beslutninger, læring
 • Jobbholdninger og arbeidsmiljø
 • Grupper og team
 • Kommunikasjon, innflytelse, påvirkning og makt 

Studiet er knyttet til et forskningsmiljø innen organisasjon og ledelse og det bygger på forskningsbasert kunnskap.

Her finner du studieplan

Innhold

Organisasjonsforståelse

 • Mål, strategi og effektivitet
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Arbeids- og undervisningsform

Studiet er samlingsbasert og består av tre samlinger. Første og andre samling går over to dager, mens tredje samling går over tre dager. Undervisningen består av forelesning, refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.

Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. De to obligatoriske skriftlige hjemmeoppgavene må være godkjent før eksamen kan avlegges. Oppgavene kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

 

Eksamen

Hjemmeeksamen: individuelt eller i gruppe på inntil tre personer over 3 uker etter siste samling.

Omfanget på besvarelsen:

 • Individuell innlevering: 3000 ord +/- 10 %
 • Gruppeinnlevering: 4000 ord +/- 10 %.

Prestasjonen bedømmes etter karakterskalaen A-F hvor F er ikke bestått. Ved gruppeeksamen står alle gruppemedlemmene ansvarlige for alt innhold i besvarelsen.

Alle hjelpemidler til eksamen er tillatt.

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse 

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

  Pris ,-
  Pris:

  ,-

  Søknad om tilskudd av midler
  Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

  Søknad om tilskudd av midler
  Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

  Agenda

  Dag 1:

  kl 09.00 - 15.30