Skolesekretærkonferansen 2019

Skolesekretærkonferansen 2019

Skolesekretærkonferansen holdes hvert år i Sandefjord i november. Vi inviterer til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling!  

Klikk her for brosjyre

Skolesekretærkonferansen holdes hvert år i Sandefjord i november. Vi inviterer til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling!  

Klikk her for brosjyre

Foto: Frank K. Opsahl/Visitvestfold.com.

Formål

Være en årlig møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og erfaringsutveksling

Formål

Være en årlig møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og erfaringsutveksling

Målgruppe

Sekretærer, konsulenter og merkantilt ansatte i grunnskole og videregående skole

Målgruppe

Sekretærer, konsulenter og merkantilt ansatte i grunnskole og videregående skole

Innhold

Som tidligere år vil første dag være faglig rettet mot din stilling som skolesekretær. Tema på dag to vil være allmenngyldig og vil gjennomføres sammen med deltakere på Helsesekretærkonferansen. 

Temaer i år vil være

 • Bruk av sosiale media – hvilke begrensninger setter lovverket og din lojalitetsplikt til arbeidsgiver? Når er du ansatt og når er du privatperson?
 • Arbeidsmiljølovens regler mot trakassering i arbeidslivet
 • Den flerkulturelle arbeidsplassen  muligheter eller utfordringer? 
 • Bli tent før du blir utbrent!

 

DAG 1:

Advokat Eskild Freibu;

Bruk av sosiale media – hvilke begrensninger setter lovverket og din lojalitetsplikt til arbeidsgiver? Når er du ansatt og når er du privatperson?

 • Grunnlovsvern – Grl. § 100 om «Ytringsfrihet»
 • Hva innebærer kravet til lojalitetsplikt til arbeidsgiver i forhold til ansattes bruk av sosiale media på sin fritid?
 • Arbeidsgivers adgang til å lage interne etiske retningslinjer for de ansattes bruk av sosiale media. Gjelder de også på fritiden?
 • Hva med bruk av sosiale media og lovpålagt taushetsplikt?
 • Henvendelser fra brukere til ansattes private brukerkontoer i sosiale media om verserende sak? Hvilke regler gjelder her og hvordan skal den ansatte håndtere dette?

 

Arbeidsmiljølovens regler mot trakassering i arbeidslivet

 • Hva er trakassering i Arbeidsmiljølovens forstand?
 • Særlig om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Arbeidsgivers plikt til forebygging
 • Konsekvenser av langvarig trakassering
 • Krav til varslingsprosedyrer
 • Arbeidsrettslige sanksjoner mot den/de som trakasserer
 • Likestillingslovens forbudsregler mot trakassering i arbeidslivet

 

Farid Ghiami og Inger Tunsberg; Den flerkulturelle arbeidsplassen

På skoler møtes ulike kulturer og bakgrunner, både blant kolleger, elever og foresatte. Hvordan få positive effekter av dette?  Hvordan unngå misforståelser og vanskelige situasjoner på grunnlag av ulik bakgrunn? Hvordan skape større forståelse for hvordan ikke-norske referanserammer kan gi ulikt meningsinnhold i kommunikasjonen – selv om sender og mottaker snakker samme språk?

Når denne forståelsen er etablert (kognitivt og emosjonelt), fører det ofte til at den «kulturelle kapitalen» som utenlandske har med seg, blir benyttet bedre i samhandlingen med norske. Dette kan i sin tur bidra til bedre måloppnåelse og en mer interessant jobbhverdag for ansatte.

Du vil lære teknikker som gir både en følelsesmessig og kognitiv opplevelse av hvordan små forskjeller kan skape utfordringer. Du vil bli bevisst på hvordan «jeg» reagerer i ulike samhandlingssituasjoner. Ut fra dette skal hver enkelt utvikle gode strategier i kommunikasjonen med mennesker fra andre kulturer. Du kan glede deg til en morsom seanse!

Etter oppsummering av dette vil det bli en dialogbasert kunnskapsformidling bygget på anerkjent teori som gjøres lett tilgjengelig. Dette gjøres for å forankre opplevelsene i den foregående sekvensen i teori og skape trygghet i ulike samhandlingssituasjoner.
Kursholderne gjør stoffet interessant gjennom bruk av masse humor og gode historier slik at vi kan love deg en fin opplevelse.

 

 

Etter en deilig konferansemiddag kan du glede deg til topp underholdning av standupkomiker og musiker Jan-André Olsen! 

DAG 2:

Bianca Simonsen; Å VÆRE TENT UTEN Å BLI UTBRENT!

På denne dagen vil fokus være DEG og den viktige jobben du gjør. Hvorfor og hvordan hver og en av oss har et ekstra viktig ansvar å ta godt vare på oss selv først og ha god egenomsorg i hverdagen.

Du vil få kommunikative og relasjonelle verktøy som du kan ta med deg tilbake til din hverdag.
Temaer som egenomsorg, relasjonelt mot, forventninger og endring, samt hvordan legge til rette for gode vaner i hverdagen, som gir deg den lille ekstra energien til å være en god utgave av deg selv! Her fokuseres det på hvem andre blir i møte med deg!

Andre temaer som tilstedeværelse, humor, tilbakemeldingskultur og anerkjennelse løftes opp. Rammen rundt kurset er i hovedsak din rolle som kollega og medmenneske i andres og eget liv, i en innholdsrik hverdag. Du vil få presentert ulike perspektiver fra kursholderens egen fagkompetanse, til opplevelsen av å miste egen ektefelle, samt hennes årelange erfaring som veileder i møte med mennesker i ulike livssituasjoner.

Dagen har også som formål å holde deg engasjert og tilstedeværende, du vil oppleve ny kunnskap, gjenoppdage gammel kunnskap og utveksle erfaringer med de andre.  

Se gjerne denne linken for nærmere informasjon om Bianca! 

Innhold

Som tidligere år vil første dag være faglig rettet mot din stilling som skolesekretær. Tema på dag to vil være allmenngyldig og vil gjennomføres sammen med deltakere på Helsesekretærkonferansen. 

Temaer i år vil være

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 5 500,-
Pris:

5 500,-

Rabatt kr 500,- pr person ved påmelding av tre deltakere eller flere fra samme arbeidsgiver! Beløpet trekkes fra ved fakturering. 

Rabatt kr 500,- pr person ved påmelding av tre deltakere eller flere fra samme arbeidsgiver! Beløpet trekkes fra ved fakturering. 

Konferansen er nå fulltegnet dersom du ønsker overnatting. Vi kan ta i mot dagdeltakere. Ta kontakt med Randi Steen på tlf 95814843 for å høre om mulighet til å stå på venteliste.

 

Konferansen er nå fulltegnet dersom du ønsker overnatting. Vi kan ta i mot dagdeltakere. Ta kontakt med Randi Steen på tlf 95814843 for å høre om mulighet til å stå på venteliste.

 

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 16.30

Dag 2:

kl 09.00 - 14.30

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»

Foreleser:

Bianca Simonsen

Bianca er et fyrverkeri på scenen. Med faglig tyngde og humor, forener hun fag, teori, praksis og egne erfaringer i temaer som: kommunikasjon, relasjonell ledelse, arbeidsglede, selvledelse, selvfølelse og mot. Tilhørerne vil sitte igjen med nye relasjonelle ferdigheter og kommunikative verktøy.

Bianca ble kjent for det norske folk i 2012 da hun delte sin historie i den bestselgende boken Etter verdens ende – en historie om å velge livet. Bianca har en bachelorgrad i barnevern med videreutdanning i veiledning. Hun har vært forsterket fosterhjem i 8 år. I tillegg har hun flere sertifiseringer blant annet innenfor relasjonell ledelse.

Med et forrykende engasjement og entusiasme forener hun teori, praksis og egne erfaringer i sine foredrag. Hun gjør fagstoff enkelt og har en humoristisk og motiverende foredragsstil.

Bianca er en prisbelønnet kurs og foredragsholder og hennes kompetanse på kommunikasjon, relasjon og mennesker i utfordrende livssituasjoner er svært etterspurt innen helse og oppvekstsektoren, i kriseteam og Bufetat. Bianca er familierådskoordinator i det kommunale barnevern. Hun eier firmaet Gjør en Forskjell AS, og er programleder i den populære podcasten Snakk OM, sammen med kollega og ektemannen Espen Simonsen. Sammen har de også hatt over 3000 par på sine kommunikasjonskurs. Med grunntanken, når de voksne har det bra, har barn det bra!

Foreleser:

Farid Ghiami

Farid Ghiami er utdannet journalist og har i Norge tatt Master i ledelse, bachelor i Samfunnsfag med personalledelse og videreutdanning i Voksenpedagogikk. Farid kom til Sunndalsøra Mottak i 2002 og omtaler seg selv som sunnmøring. Farid gikk på veiene i Sunndalsøra og noterte norske/persiske ord i en liten gul notisbok. Samtidig tenkte han at det sannsynligvis måtte være en smartere måte å studere på enn dette. Han har vært daglig leder av Smartstudy og primus motor bak den digitale opplæringsplattformen Introduksjon.no.

Med Farid Ghiami sin bakgrunn som flyktning i Norge, der han gikk fra å være beboer til leder av mottak og pluss sin erfaring fra næringslivet, har han et enestående blikk på integrering, mangfoldsarbeid og lederskap.

Foreleser:

Inger Tunsberg

Inger Tunsberg har de siste 24 årene jobbet i interkulturell sammenheng – både med teoretisk og praktisk arbeid. Hun er utdannet ved Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Oslo. Inger har et spesielt stort engasjement når det gjelder å utvikle metoder som kan lette forståelsen av «norsk informasjon» til ikke-vestlige innvandrere.

Foreleser:

Jan-André Olsen

Standupkomiker, musiker og lærer! 

Han er en type komiker du sjelden ser maken til. Han tar deg igjennom sin hverdag som liten og lyshåret 4-barnsfar med et stort engasjement.

Jan-André er ikke en som går til personangrep på kjendiser eller andre folk. Han snakker for det meste om seg selv og de utfordringene han møter i sitt liv. På scenen er han høyt og lavt i både kroppsspråk og stemmeleie. Det er ikke vanskelig å se at Jan-André er engasjert når han står på scenen. Han gir alt, inkludert sine ansiktsuttrykk, for å engasjere dere som publikum. Han sier selv at hver opptreden er som en VM-finale – man gir alt!

Musikkstilen er ærlig og akustisk, og du kan glede deg til en herlig seanse med masse latter og god musikk!