RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon

Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.

«RESIMA – ressurser i møte med aggresjon» er kort fortalt holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. Refleksjon er en sentral del av metodikken i RESIMA og opplæringen utfordrer til refleksjon både på kurs og i tiden etter.

Kunnskap om aggresjon og kommunikasjon, og kjennskap til grunnleggende beskyttelsesteknikker vil redusere omfanget av skader og utrygge arbeidsmiljø.

Samtidig vil høy kompetanse på håndtering av aggresjon ofte føre til at personalet opptrer med en så stor selvsikkerhet i kritiske situasjoner, at fysiske intervensjoner ikke blir nødvendige.

Ifølge forskriften til Arbeidsmiljøloven (§ 23) er arbeidsgiver pliktig å gi sine arbeidstakere slik opplæring dersom arbeidet kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold.

Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.

«RESIMA – ressurser i møte med aggresjon» er kort fortalt holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. Refleksjon er en sentral del av metodikken i RESIMA og opplæringen utfordrer til refleksjon både på kurs og i tiden etter.

Kunnskap om aggresjon og kommunikasjon, og kjennskap til grunnleggende beskyttelsesteknikker vil redusere omfanget av skader og utrygge arbeidsmiljø.

Samtidig vil høy kompetanse på håndtering av aggresjon ofte føre til at personalet opptrer med en så stor selvsikkerhet i kritiske situasjoner, at fysiske intervensjoner ikke blir nødvendige.

Ifølge forskriften til Arbeidsmiljøloven (§ 23) er arbeidsgiver pliktig å gi sine arbeidstakere slik opplæring dersom arbeidet kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold.

Målgruppe

Ansatte i psykiatriske institusjoner, kommunale boliger, sykehjem, barnevern, skoler, rusmiddelomsorg, NAV og andre som ønsker å heve sin kompetanse i forhold til volds- og trusselproblematikk.

Målgruppe

Ansatte i psykiatriske institusjoner, kommunale boliger, sykehjem, barnevern, skoler, rusmiddelomsorg, NAV og andre som ønsker å heve sin kompetanse i forhold til volds- og trusselproblematikk.

Formål

Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.

Deltakerne skal få økt forståelse for hvordan en møter aggressive mennesker og få kjennskap til hvilke verbale og fysiske teknikker som kan være til hjelp i slike situasjoner.

Formål

Kurset tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte.

Deltakerne skal få økt forståelse for hvordan en møter aggressive mennesker og få kjennskap til hvilke verbale og fysiske teknikker som kan være til hjelp i slike situasjoner.

Innhold

  • Aggresjonsteori, forståelse og traumebevisst omsorg
  • Kommunikasjon og forebygging
  • Samarbeid og kollegastøtte
  • Teoretiske perspektiver på de fysiske teknikkene
  • Praktiske øvelser
  • Grensesettende tiltak

  Programmet er veiledende og gir rom for endringer og individuelle tilpasninger. Dermed vil kursdeltakerne ha mulighet til å påvirke kursets innhold underveis og etter behov. Hanssen vil veksle mellom teori og praksis og det vil bli presentert en del praktiske øvelser.

 

 

Innhold

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Bjørn Petter Hanssen

Bjørn Petter Hanssen leder i dag «RESIMA – ressurser i møte med aggresjon» (facebook.com/resima.no), som kort fortalt er holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. Han har tidligere arbeidet i sikkerhetspsykiatrien i nærmere tretti år, med ansvar for å utvikle og gi opplæring i strategier for å møte aggressiv atferd på en best mulig måte. Han har undervist i ulike organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland, samt på høgskolenivå, i en årrekke og er en av forfatterne bak boken «Sikkerhet og omsorg – møte med aggresjon og vold» (ISBN 978-82-7674-458-3). Bjørn Petter Hanssen har lang fartstid som veileder og er utdannet sinnemestringsterapeut, og har omfattende erfaring med risikovurdering både på individ- og organisasjonsnivå.

Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30