Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv! Jeg er verdt å like. Andre er stort sett til å stole på. Det kommer til å gå bra! Å takle egne følelser kan og bør trenes på, det læres ved øvelse.

Psykologisk førstehjelp er et psykologisk-pedagogisk materiale og en samtalemetodikk til bruk i både samtaler og undervisning med barn og unge. Metoden er basert på prinsipper fra kognitiv terapi, og er utviklet for å gi barn og unge kunnskap om tanker, følelser og handlinger, og hvordan man kan støtte seg selv og be om hjelp når man har det vanskelig. En sentral del av dette er å stimulere barns tankebevissthet og følelsesbevissthet.

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv! Jeg er verdt å like. Andre er stort sett til å stole på. Det kommer til å gå bra! Å takle egne følelser kan og bør trenes på, det læres ved øvelse.

Psykologisk førstehjelp er et psykologisk-pedagogisk materiale og en samtalemetodikk til bruk i både samtaler og undervisning med barn og unge. Metoden er basert på prinsipper fra kognitiv terapi, og er utviklet for å gi barn og unge kunnskap om tanker, følelser og handlinger, og hvordan man kan støtte seg selv og be om hjelp når man har det vanskelig. En sentral del av dette er å stimulere barns tankebevissthet og følelsesbevissthet.

Formål

Kurset gir deg økt kunnskap om og ferdigheter til å hjelpe barn og unge i alderen 8 - 18 år til bedre følelses- og tankebevissthet. Kurset passer både for deg som jobber med hele klasser og for deg som jobber mest med enkeltbarn med vansker.

Formål

Kurset gir deg økt kunnskap om og ferdigheter til å hjelpe barn og unge i alderen 8 - 18 år til bedre følelses- og tankebevissthet. Kurset passer både for deg som jobber med hele klasser og for deg som jobber mest med enkeltbarn med vansker.

Målgruppe

Tilsatte i helse- og støttetjenester for barn og unge, skole og SFO som jobber med barn med vansker/barn i risiko

Målgruppe

Tilsatte i helse- og støttetjenester for barn og unge, skole og SFO som jobber med barn med vansker/barn i risiko

Innhold

Verktøyet Psykologisk førstehjelp skal hjelpe og gi barn og ungdom ferdigheter i hvordan de kan snakke mer støttende til seg selv, og hvordan de kan forholde seg til egne og andres følelser.

På kurset vil du få introduksjon til utviklet pedagogisk førstehjelp-materiell for barn og unge. Materiellet er utformet som et skrin og skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker. Videre får du opplæring i hvordan du kan bruke materiellet i individuelle samtaler, familiesamtaler, foreldresamarbeid og i hele skoleklasser.

Kurset gir også rom for trening på, og refleksjon rundt bruk av materiellet for barn og unge med angstsymptomer og andre psykiske helsevansker.

Det er ubegrensede muligheter for å knytte materiellet med temaer som tanker, følelser, strev, mestring, egenomsorg, empati, støtte osv. til alle fag.

Les mer:

Fagartikkel fra forebygging.no om nytten av et kort kognitiv atferdsbasert kurs for engstelige barn i skolehelsetjenestens regi.

 

Ringsaker kommune som har tatt i bruk verktøyet!

 

Filmen Løpsk

Innhold

Verktøyet Psykologisk førstehjelp skal hjelpe og gi barn og ungdom ferdigheter i hvordan de kan snakke mer støttende til seg selv, og hvordan de kan forholde seg til egne og andres følelser.

På kurset vil du få introduksjon til utviklet pedagogisk førstehjelp-materiell for barn og unge. Materiellet er utformet som et skrin og skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker. Videre får du opplæring i hvordan du kan bruke materiellet i individuelle samtaler, familiesamtaler, foreldresamarbeid og i hele skoleklasser.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Solfrid Raknes

Hun er psykologspesialist og erfaren kliniker, og har en PhD i forebygging av psykiske lidelser. Hun har lang erfaring med å utvikle og spre psykopedagogisk materiell bredt i Norge. Raknes har utviklet dette psykopedagogiske materiellet i samarbeid med et bredt fagmiljø i Norge. Det er oversatt til svensk, dansk, engelsk, arabisk, spansk, samisk og finsk.

Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-