Pedagogiske rampestreker

Pedagogiske rampestreker

Lek kan både ha en egenverdi og en læringsverdi, Kjetil Steinsholt er mest opptatt av lekens egenverdi og barns spontanlek. Han har i en årrekke forsvart den frie lekens rolle i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Ny rammeplan for barnehager viser til at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. På kurset vil vi gå dypere inn i hvordan lek presenteres i ny rammeplan.

«Berit Bae har en gang sagt jeg driver med pedagogiske rampestreker. Det er bra sagt av en person jeg ser opp til. Jeg er nok rampete. Jeg liker å pirke borti etablerte sannheter og folk som mener de har fått tak i den. Min pedagogikk dreier seg om å slippe grepet» (Kjetil Steinsholt).

Lek kan både ha en egenverdi og en læringsverdi, Kjetil Steinsholt er mest opptatt av lekens egenverdi og barns spontanlek. Han har i en årrekke forsvart den frie lekens rolle i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Ny rammeplan for barnehager viser til at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. På kurset vil vi gå dypere inn i hvordan lek presenteres i ny rammeplan.

«Berit Bae har en gang sagt jeg driver med pedagogiske rampestreker. Det er bra sagt av en person jeg ser opp til. Jeg er nok rampete. Jeg liker å pirke borti etablerte sannheter og folk som mener de har fått tak i den. Min pedagogikk dreier seg om å slippe grepet» (Kjetil Steinsholt).

Formål

Gi deltakerne innblikk i ulike syn på lek og lekne aktiviteter, og lekens betydning for barn i barnehagen.

Formål

Gi deltakerne innblikk i ulike syn på lek og lekne aktiviteter, og lekens betydning for barn i barnehagen.

Målgruppe

Ansatte som jobber i barnehage, helsestasjon og PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste).

Målgruppe

Ansatte som jobber i barnehage, helsestasjon og PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste).

Innhold

Kurset har en fin kombinasjon av forelesning og diskusjon, hvor blant annet lek som fenomen vil bli godt diskutert. Vi vil se på hvordan lek presenteres i Rammeplan for barnehager og hvordan det er mulig å skille lek fra ikke lek. Hvordan vi betrakter barn og barndom i vår kultur har stor betydning for barnehagene vi lager for barn. På kurset vil vi diskutere barndomsdiskurser, som vil si hvilke tankesett eller forståelsesformer som danner grunnlag for vår forståelse av barndom.

Innhold

Kurset har en fin kombinasjon av forelesning og diskusjon, hvor blant annet lek som fenomen vil bli godt diskutert. Vi vil se på hvordan lek presenteres i Rammeplan for barnehager og hvordan det er mulig å skille lek fra ikke lek. Hvordan vi betrakter barn og barndom i vår kultur har stor betydning for barnehagene vi lager for barn. På kurset vil vi diskutere barndomsdiskurser, som vil si hvilke tankesett eller forståelsesformer som danner grunnlag for vår forståelse av barndom.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Kjetil Steinsholt

Kjetil Steinsholt er lekens forkjemper og elsker å provosere med sine pedagogiske rampestreker. Han er professor i pedagogikk ved NTNU og en populær foredragsholder, og har lang erfaring fra arbeid innenfor pedagogisk psykologisk tjeneste.

Steinsholt har skrevet en rekke bøker og artikler om barns lek og barndom. Blant annet «Pedagogikkens mange ansikter», «Barns uteleker», «Lev farlig!», «Danning i barnehagen» og «Motstrøms - åpninger i retning av en levende pedagogikk».

Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30