Opplæring i lekeplass-sikkerhet

Opplæring i lekeplass-sikkerhet

Dette kurset er et samarbeid med Fagforbundet Vestland Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, men det er er åpent for alle å melde seg på. Fagforbundets medlemmer har likevel førsteprioritet.

Dette kurset er et samarbeid med Fagforbundet Vestland Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, men det er er åpent for alle å melde seg på. Fagforbundets medlemmer har likevel førsteprioritet.

Formål

Kursets skal bidra til økt kunnskap og forståelse for sikkerhetsmessige forhold på lekeplassen, slik at virksomheter, innbefattet deres personell, kommer opp på et fornuftig nivå i forhold til å bli trygge på egen internkontroll og ettersyn.

Gode rutiner for HMS krever kunnskap om lover og forskrifter, med lik kunnskap styrer vi bedre mot felles mål.

Hvorfor opplæring?

Menneskelig feil er ofte årsaken til skader og ulykker på lekeplasser, ofte knyttet til oppmerksomhetsnivå, manglende kunnskap og erfaring eller manglende/ulik forståelse for regelverket.

Formål

Kursets skal bidra til økt kunnskap og forståelse for sikkerhetsmessige forhold på lekeplassen, slik at virksomheter, innbefattet deres personell, kommer opp på et fornuftig nivå i forhold til å bli trygge på egen internkontroll og ettersyn.

Gode rutiner for HMS krever kunnskap om lover og forskrifter, med lik kunnskap styrer vi bedre mot felles mål.

Hvorfor opplæring?

Menneskelig feil er ofte årsaken til skader og ulykker på lekeplasser, ofte knyttet til oppmerksomhetsnivå, manglende kunnskap og erfaring eller manglende/ulik forståelse for regelverket.

Målgruppe

Byggdriftere

Driftspersonell som arbeider med ivaretakelse av lekeplasser og uteområder.

Målgruppe

Byggdriftere

Driftspersonell som arbeider med ivaretakelse av lekeplasser og uteområder.

Innhold

Dag 1 - Opplæring i lekeplass-sikkerhet

  • Regelgrunnlaget for lekeplasser: Kort og oversiktlig om myndighetskravene og de utfordringer de stiller til oss. Hvem har ansvar, og for hva?
  • Skaper vi unødvendige feller for barna uten å være klar over det?
  • Risikomessig er ikke barn små voksne: Lager vi rutiner for barn ut fra et voksenperspektiv?
  • Hva innebærer IK på lekeplassen? Motivere til deltakelsen i IK-arbeidet!
  • Bli tryggere på å risikovurdere på fornuftig grunnlag: Ikke alt er farlig!
  • Hva bør vi ha fokus på?
  • Få økt forståelse for hvordan en håndterer tiltak uten å skape nye avvik

Dag 2 - Praktisk dag for drift- og vedlikeholds personell

Ved besøk i ulike typer lekeplasser ser vi hvordan rutiner for periodisk ettersyn og dokumentering av dette praktiseres. Fokus vil være på de viktigste forholdene: hvordan avvik lukkes rimelig, enkelt og varig, uten å skape nye avvik.

Risikovurdering og mulige tiltak drøftes underveis i møte med situasjoner/elementer, også i forhold til ikke å ødelegge for barns leke- og oppvekstmuligheter.

Formidlingsform

Kurset er basert på tanken om at bilder sier mer enn 1000 ord. Med bred bruk av bilder med konkrete eksempler på situasjoner vi jobber med - relateres stoffet direkte til lekeplassansvarliges hverdag. Risikosituasjoner og forhold rundt disse blir umiddelbare, gjenkjennbare og innlysende.

Innhold

Dag 1 - Opplæring i lekeplass-sikkerhet

  • Regelgrunnlaget for lekeplasser: Kort og oversiktlig om myndighetskravene og de utfordringer de stiller til oss. Hvem har ansvar, og for hva?
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Medlemmer av Fagforbundet betaler kr 1500,- Ikke medlemmer kr 3900,-

Medlemmer av Fagforbundet betaler kr 1500,- Ikke medlemmer kr 3900,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Jan Heyerdahl

Han har erfaring med "lekeplassbransjen" siden1998. Sertifisert lekeplassinspektør siden 2004. Kontrollerer selv rundt 300 lekeplasser årlig. Han har tidligere vært kursholder på sertifiserings-kursene for lekeplassinspektører (NLF). Han er også faglig leder av Lekeplasskontrollen og nettsiden www.lekeplasskontrollen.no.

Siden oppstarten i 2004 har vi hatt mange tusen fornøyde kursdeltakere

Sagt om Jan:

Faglig dyktig, entusiastisk, tydelig kommunikasjon, inspirerende, engasjerende og kommer med mange gode eksempler som gjør ulike forhold lettfattelig