Ny rammeplan for barnehager

Ny rammeplan for barnehager

Alle barn trenger gode barnehager hvor de får trygghet, gode opplevelser og utfordringer. Hvor de opplever vennskap, trivsel og mye, mye mer – DET ER OPPLEVD KVALITET.

Alle ansatte har som oppgave å skape kvalitet for barna, men også for foresatte og andre som er i kontakt med barnehagen – samtidig bidrar du til å ivareta en flott arbeidsplass hvor nettopp DU kan gjøre en forskjell.

Vi vil gå gjennom de viktigste endringene i Rammeplan for barnehager.Tema for kurset vil også være kvalitetsbegrepet knyttet til barnehage, og om hvordan du kan bidra til å skape kvalitet der du jobber. 

Alle barn trenger gode barnehager hvor de får trygghet, gode opplevelser og utfordringer. Hvor de opplever vennskap, trivsel og mye, mye mer – DET ER OPPLEVD KVALITET.

Alle ansatte har som oppgave å skape kvalitet for barna, men også for foresatte og andre som er i kontakt med barnehagen – samtidig bidrar du til å ivareta en flott arbeidsplass hvor nettopp DU kan gjøre en forskjell.

Vi vil gå gjennom de viktigste endringene i Rammeplan for barnehager.Tema for kurset vil også være kvalitetsbegrepet knyttet til barnehage, og om hvordan du kan bidra til å skape kvalitet der du jobber. 

Formål

I tillegg til å lære deg om den nye rammeplanen, ønsker vi at du som ansatt i barnehage skal få kunnskap, innsikt og verktøy for å bidra til høyere kvalitet og økt arbeidsglede

Formål

I tillegg til å lære deg om den nye rammeplanen, ønsker vi at du som ansatt i barnehage skal få kunnskap, innsikt og verktøy for å bidra til høyere kvalitet og økt arbeidsglede

Målgruppe

Ledere og ansatte i barnehage 

Målgruppe

Ledere og ansatte i barnehage 

Innhold

Ny Rammeplan for barnehagen:

 • Gjennomgang av endringer i Rammeplanen
 • Hva betyr dette for barnehagens ansvar og innhold - og for deg som jobber der?

Kvalitet:

 • Definisjon av begrepet kvalitet
 • Hvem bestemmer hva som er kvalitet i barnehage?
 • Lover og forskrifter
 • Gode planer kan gi god kvalitet, men er ingen garanti
 • Hvem er interessentene

Fra plan til praksis:

 • Ansattes rolle og ansvar
 • Barn som subjekt eller objekt
 • LØFT som grunnleggende tilnærming
 • Veiledning og praksisfortellinger
 • Nysgjerrighet kan være på sin plass

 

Innhold

Ny Rammeplan for barnehagen:

 • Gjennomgang av endringer i Rammeplanen
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Bente Storfjell

Tidligere kompetanserådgiver hos Fagakademiet. Utdanning: Førskolelærer med videreutdanning i administrasjon og ledelse, sosiologi, veiledningsmetodikk, spesialpedagogikk og 6.- 10. årspedagogikk. Praksis: Avdelingsleder og styrer i barnehage, øvingslærer og faglærer på høgskole, konsulent hos Fylkesmannen i Nordland, opplæringsleder i Kommunal Kompetanse. Har vært med på å utvikle flere veilednings-/coachingstudier og har lang erfaring fra å gjennomføre studier i veiledning og coaching.