Nærpersoners innvirkning på barns identitet

Nærpersoners innvirkning på barns identitet

Hvilken betydning og innvirkning har barnas nærpersoner for utvikling av selvfølelse og selvtillit? Hvordan samhandle og tilrettelegge i oppvekstsektoren?

Hvilken betydning og innvirkning har barnas nærpersoner for utvikling av selvfølelse og selvtillit? Hvordan samhandle og tilrettelegge i oppvekstsektoren?

Tenk gjennom:

 • Når du ser deg selv i speilet og virkelig tenker etter, hvem er det du ser?
 • Hvem er personen i speilbildet?
 • Hva står dette mennesket for, hvilke verdier har han eller hun?
 • Hvordan oppfattes dette mennesket av andre mennesker?

Gjennom sosialisering og samhandling skapes den enkeltes identitet og de svarene du kom frem til da du tenkte igjennom spørsmålet over er på mange måter det som er kjernen i din identitet.

Identiteten din er ikke noe du er født med, men den skapes gjennom sosialiseringsprosessen og den endres litt og litt hver eneste dag.

Selvfølelse og selvtillit påvirker også hvem du er.

Dette er i stor grad påvirket av det samfunnet vi lever i. Hvordan det tilrettelegges og samhandles i oppvekst- og opplæringssektor, og hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser, har en sentral innvirkning på barns identitet.

Tenk gjennom:

 • Når du ser deg selv i speilet og virkelig tenker etter, hvem er det du ser?
 • Hvem er personen i speilbildet?
 • Hva står dette mennesket for, hvilke verdier har han eller hun?
 • Hvordan oppfattes dette mennesket av andre mennesker?

Gjennom sosialisering og samhandling skapes den enkeltes identitet og de svarene du kom frem til da du tenkte igjennom spørsmålet over er på mange måter det som er kjernen i din identitet.

Identiteten din er ikke noe du er født med, men den skapes gjennom sosialiseringsprosessen og den endres litt og litt hver eneste dag.

Selvfølelse og selvtillit påvirker også hvem du er.

Dette er i stor grad påvirket av det samfunnet vi lever i. Hvordan det tilrettelegges og samhandles i oppvekst- og opplæringssektor, og hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser, har en sentral innvirkning på barns identitet.

Formål

Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne

 • Felles forståelse av enkelte faktorer som har innvirkning på barns identitet
 • Selvfølelse og selvtillit – hva er hva?
 • Barns utvikling knyttet til identitet
 • Bevissthet om hvordan omgivelsene påvirker barns atferd og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
 • Inspirasjon til å tenke i nye baner og betydningen av felles fokus

Formål

Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne

 • Felles forståelse av enkelte faktorer som har innvirkning på barns identitet
 • Selvfølelse og selvtillit – hva er hva?
 • Barns utvikling knyttet til identitet
 • Bevissthet om hvordan omgivelsene påvirker barns atferd og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
 • Inspirasjon til å tenke i nye baner og betydningen av felles fokus

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge innenfor barnehage og skole, samt foresatte/omsorgspersoner.

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge innenfor barnehage og skole, samt foresatte/omsorgspersoner.

Innhold

 • Selvsikkerhet, selvtillit og selvbilde – hva er hva?
 • Identitet – hva er det og hvordan utvikler den seg?
 • Tilknytning hvordan jobbe med det?
 • Personlighet og forsvarsmekanismer
 • Hvordan ta hensyn til dette i hverdagen?

Kurset fokuserer på hvordan møte barn og unge, hvordan samhandle i «fredstid», og hvordan samhandle når uønsket atferd først forekommer.

Barns atferd vil som alt annet ellers, oppstå, bli formet og forsterket i samspillet mellom personen og omgivelsene. Å fremvise uønsket atferd kan være en meget effektiv måte å påvirke omgivelsene sine på.

Innhold

 • Selvsikkerhet, selvtillit og selvbilde – hva er hva?

Kurset fokuserer på hvordan møte barn og unge, hvordan samhandle i «fredstid», og hvordan samhandle når uønsket atferd først forekommer.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.