Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

Hvorfor er noen barn tause? Hva er selektiv mutisme? Hva kan gjøres for å hjelpe disse barna?

Hvorfor er noen barn tause? Hva er selektiv mutisme? Hva kan gjøres for å hjelpe disse barna?

Formål

Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne

 • Felles forståelse av selektiv mutisme
 • Bevissthet om hvordan tilstanden påvirker omgivelsene
 • Bevissthet om hvordan miljøet rundt barnet og andres tolkninger og reaksjoner påvirker barnets kommunikasjon og selvbilde
 • Forslag til en hensiktsmessig tilnærming til barn som unngår å snakke på individ- og systemnivå 
 • Trygghet og inspirasjon til å implementere evidensbaserte tiltak for denne gruppen

Formål

Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne

 • Felles forståelse av selektiv mutisme
 • Bevissthet om hvordan tilstanden påvirker omgivelsene
 • Bevissthet om hvordan miljøet rundt barnet og andres tolkninger og reaksjoner påvirker barnets kommunikasjon og selvbilde
 • Forslag til en hensiktsmessig tilnærming til barn som unngår å snakke på individ- og systemnivå 
 • Trygghet og inspirasjon til å implementere evidensbaserte tiltak for denne gruppen

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge i barnehage, skole, helsestasjon, barnevern, BUP og PPT, foreldre og andre omsorgspersoner, i tillegg vil ansatte på høgskoler og universitet ha utbytte av dette kurset.

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge i barnehage, skole, helsestasjon, barnevern, BUP og PPT, foreldre og andre omsorgspersoner, i tillegg vil ansatte på høgskoler og universitet ha utbytte av dette kurset.

Innhold

Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016). Forfatteren har vært opptatt av å forstå de tause barnas kommunikasjon gjennom å nærme seg dem direkte gjennom lek og samtaler i det naturlige miljøet i barnehage, skole og hjem.

Forskeren har også prøvd å få tak i barneperspektivet gjennom å intervjue voksne som hadde selektiv mutisme i oppveksten. Hun har undersøkt hva som så ut til å opprettholde tausheten, forsterke den eller hjelpe barna ut av den gjennom å observere barn med selektiv mutisme i samspill med voksne og barn i barnehage, skole og hjem. Intervju med foreldre og lærere om deres opplevelse av samspillet med barnet ga innsikt i deres tolkninger og problembeskrivelser som ga økt forståelse av individ- og systemfaktorer som virker inn på utfallet for det enkelte barn.

Boken og kurset presenterer hvordan det er mulig for ansatte i barnehager og skoler å bygge opp kapasitet til å inkludere barn og unge med selektiv mutisme i miljøet gjennom kompetanseheving, systemarbeid og veiledning i profesjonelle læringsfellesskap, og planlegge og implementere evidensbaserte tiltak for denne gruppen. 

 • På kurset vil du bli presentert for praktiske eksempler på hva forskningen viser at får tilstanden til å fortsette, hva som låser barnet enda mer i tausheten, eller hva som hjelper barnet ut av den
 • Du vil forstå mer av hva som kan være meningen med den tause atferden for barnet, og hva den kan føre til for barnets utvikling
 • Du vil få kunnskap om kommunikasjon, samspill, tilknytning og transaksjoner som gir grunnlag for å oppnå relasjoner preget av gjensidighet, turtaking, respekt og likeverd i møte med barn som ikke meddeler seg verbalt
 • Kurset presenterer barnets rettigheter til medvirkning, lek, tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage

Innhold

Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016). Forfatteren har vært opptatt av å forstå de tause barnas kommunikasjon gjennom å nærme seg dem direkte gjennom lek og samtaler i det naturlige miljøet i barnehage, skole og hjem.

Forskeren har også prøvd å få tak i barneperspektivet gjennom å intervjue voksne som hadde selektiv mutisme i oppveksten. Hun har undersøkt hva som så ut til å opprettholde tausheten, forsterke den eller hjelpe barna ut av den gjennom å observere barn med selektiv mutisme i samspill med voksne og barn i barnehage, skole og hjem. Intervju med foreldre og lærere om deres opplevelse av samspillet med barnet ga innsikt i deres tolkninger og problembeskrivelser som ga økt forståelse av individ- og systemfaktorer som virker inn på utfallet for det enkelte barn.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 950,-
Pris:

2 950,-

Kursavgiften inkluderer kaffe/te, frukt og lunsj, kursmateriell og boken Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole

Kursavgiften inkluderer kaffe/te, frukt og lunsj, kursmateriell og boken Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole

Omdal selektiv mutisme kurs det tause barnet

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Heidi Omdal

Heidi Omdal er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Hun er utdannet førskolelærer og har doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet selektiv mutisme. Forskningen, formidlingen og veiledningen er knyttet til selektiv mutisme, sosiale og emosjonelle vansker, samspill og kommunikasjon, innovasjonsarbeid og utvikling av gode læringsmiljø gjennom teambygging og systemarbeid. 

Se mer om Heidi Omdal