Lærer i hardt vær

Lærer i hardt vær

Nesten 9 av 10 lærere trives i jobben sin, men samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt mer stressende og krevende de siste årene. Tema for dette kurset er utfordrende foreldre og utagerende elever.

Nesten 9 av 10 lærere trives i jobben sin, men samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt mer stressende og krevende de siste årene. Tema for dette kurset er utfordrende foreldre og utagerende elever.

Formål

På dette kurset lærer du konkrete metoder og teknikker for å kommunisere med utfordrende foreldre og elever, slik at man får en god dialog og unngår konflikter. Det vil også være fokus på hvordan man kan beskytte seg i møte med utagerende elever.

Formål

På dette kurset lærer du konkrete metoder og teknikker for å kommunisere med utfordrende foreldre og elever, slik at man får en god dialog og unngår konflikter. Det vil også være fokus på hvordan man kan beskytte seg i møte med utagerende elever.

Målgruppe

Lærere og annet personell i skolen

Målgruppe

Lærere og annet personell i skolen

Innhold

Foreldrenes oppmerksomhet om skolen og den enkelte lærer har aldri vært større enn i dag. I tillegg kan foreldre og enkeltelever opptre så truende og utagerende at lærere blir syke og får problemer med å fortsette i skolen.

Kommunikasjon, -teknikk, -metoder vil være de sentrale punktene når man ser på samarbeidet med foreldre. I arbeidet med utagerende elever vil kursdeltagerne få helt konkret trening i hvordan de kan opptre for å beskytte seg selv. Forskning viser at vold og trusler mot lærere er tabubelagt, og at lærens selvoppfatning og selvrespekt kan slå betydelige sprekker når man møter utagerende elever. Derfor vil vi også se på hvordan lærerkollegiet kan støtte hverandre når det blåser som verst.

 

Kurset er en kombinasjon av teori, plenumsdiskusjon, refleksjoner og praktiske øvelser.

Del 1: Utfordrende foreldre:

  • Kommunikasjon, -teknikk, -metoder i møtet med krevende foreldre 
  • Hvordan stå oppreist og bevare helsa når det stormer som mest. Metodikk for å ha en mest mulig normal hverdag og en god livskvalitet i møte med kritikk fra foreldre
  • Lovverk vedrørende arbeidsmiljø i skolen.

Del 2: Vold og trusler fra elever:

  • Forebygging av trusler og vold, preventiv atferd, om å skape en god dialog for å minske risiko for vold og trusler
  • Kommunikasjon når vanskelige eller truende situasjoner oppstår
  • Sinne og vold, psykologiske mekanismer, hvordan kommunisere i møte med aggresjon
  • Praktiske øvelser for å trene på situasjoner med utagerende atferd; kommunikasjon og fysisk opptreden.
  • Oppfølging og kollegastøtte dersom du har blitt utsatt for en truende situasjon

Innhold

Foreldrenes oppmerksomhet om skolen og den enkelte lærer har aldri vært større enn i dag. I tillegg kan foreldre og enkeltelever opptre så truende og utagerende at lærere blir syke og får problemer med å fortsette i skolen.

Kommunikasjon, -teknikk, -metoder vil være de sentrale punktene når man ser på samarbeidet med foreldre. I arbeidet med utagerende elever vil kursdeltagerne få helt konkret trening i hvordan de kan opptre for å beskytte seg selv. Forskning viser at vold og trusler mot lærere er tabubelagt, og at lærens selvoppfatning og selvrespekt kan slå betydelige sprekker når man møter utagerende elever. Derfor vil vi også se på hvordan lærerkollegiet kan støtte hverandre når det blåser som verst.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Tore Pukstad

Pukstad har vært leder, lærer, universitetslektor og rådgiver i offentlig sektor i en årrekke. I tillegg til lærerutdanning med hovedfag i pedagogikk har han videreutdanning i personalledelse, personalpsykologi samt MPA fra Business School i København.

Han har hatt en rekke kurs for lærere, andre fagpersoner og studenter - primært innen pedagogiske og teknologiske emner. Han har også hatt enkeltoppdrag mot arbeidslivet fra bedriftshelsetjenester og privatpraktiserende psykologer.

De siste årene har Tore engasjert seg mer og mer i arbeidslivsspørsmål som deltidsproblematikk og utfordringer for ansatte i møtet med det digitale arbeidslivet. Han er en engasjert kursholder som går i tett dialog med oppdragsgiver slik at man får et kurs som er skreddersydd de spesifikke ønskene.

Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30