Lærer i hardt vær - Møte med elever med utagerende atferd - digitalt kurs

Lærer i hardt vær - Møte med elever med utagerende atferd - digitalt kurs

Nesten 9 av 10 lærere trives i jobben sin, men samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt mer stressende og krevende siste årene.
Hvordan bør man som lærer bør forholde seg til elever som utfordrer oss – verbalt, eller ved å være fysisk utagerende ved å slå eller å sparke? 

Nesten 9 av 10 lærere trives i jobben sin, men samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt mer stressende og krevende siste årene.
Hvordan bør man som lærer bør forholde seg til elever som utfordrer oss – verbalt, eller ved å være fysisk utagerende ved å slå eller å sparke? 

Formål

Lære konkrete metoder og teknikker for å kommunisere med elever med utfordrende atferd, slik at man får en god dialog og unngår konflikter.

Formål

Lære konkrete metoder og teknikker for å kommunisere med elever med utfordrende atferd, slik at man får en god dialog og unngår konflikter.

Målgruppe

Lærere og annet personell i skolen

Målgruppe

Lærere og annet personell i skolen

Innhold

I kurset vil vi se på hvilke redskaper lærerne kan bruke i møtet med elever som er verbalt eller fysisk aggressive, slik at lærerne får en tryggere arbeidshverdag.

I tillegg berører vi elevperspektivet, hvordan læreren kan hjelpe elevene med adferdsproblemer slik at de får en mer positiv utvikling. 

• Forebygging av trusler og vold, preventiv atferd, om å skape en god dialog for å minske risiko for vold og trusler
• Kommunikasjon når vanskelige eller truende situasjoner oppstår
• Fysisk håndtering av aggressive elever
• Sinne og vold, psykologiske mekanismer
• Hvordan kommunisere i møtet med aggresjon
• Adferdsproblemer – hvordan hjelpe eleven
• Oppfølging og kollegastøtte dersom du har blitt utsatt for en truende situasjon

Innhold

I kurset vil vi se på hvilke redskaper lærerne kan bruke i møtet med elever som er verbalt eller fysisk aggressive, slik at lærerne får en tryggere arbeidshverdag.

I tillegg berører vi elevperspektivet, hvordan læreren kan hjelpe elevene med adferdsproblemer slik at de får en mer positiv utvikling. 

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Tore Pukstad

Pukstad har vært leder, lærer, universitetslektor og rådgiver i offentlig sektor i en årrekke. I tillegg til lærerutdanning med hovedfag i pedagogikk har han videreutdanning i personalledelse, personalpsykologi samt MPA fra Business School i København.

Han har hatt en rekke kurs for lærere, andre fagpersoner og studenter - primært innen pedagogiske og teknologiske emner. Han har også hatt enkeltoppdrag mot arbeidslivet fra bedriftshelsetjenester og privatpraktiserende psykologer.

De siste årene har Tore engasjert seg mer og mer i arbeidslivsspørsmål som deltidsproblematikk og utfordringer for ansatte i møtet med det digitale arbeidslivet. Han er en engasjert kursholder som går i tett dialog med oppdragsgiver slik at man får et kurs som er skreddersydd de spesifikke ønskene.

Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30