Lærer i hardt vær - Kommunikasjon med krevende foreldre - digitalt kurs

Lærer i hardt vær - Kommunikasjon med krevende foreldre - digitalt kurs

Selv om både skolen og hjemmet ønsker et godt og tillitsfullt samarbeid, kan det likevel oppstå situasjoner som utfordrer oss. Hva kan lærerne helt konkret gjøre for å sikre et godt samarbeid, og hvordan bør man opptre hvis samarbeidet er spesielt krevende?

Selv om både skolen og hjemmet ønsker et godt og tillitsfullt samarbeid, kan det likevel oppstå situasjoner som utfordrer oss. Hva kan lærerne helt konkret gjøre for å sikre et godt samarbeid, og hvordan bør man opptre hvis samarbeidet er spesielt krevende?

Formål

Utdanningsdirektoratet sier i en veileder at skoler bør ha en plan for hva de skal gjøre dersom samarbeidet med foreldre blir konfliktfylt. Videre påpekes det at man må trene på hva man skal gjøre i konfliktfylte situasjoner for å kunne opptre på en hensiktsmessig måte til beste for eleven .
I en presset situasjon med foreldre må man trene for å handle hensiktsmessig.

Nettopp dette er formålet med dette kurset. Hvilke konkrete metoder og teknikker for å kommunisere med foreldre som utfordrer oss, slik at man får en god dialog og unngår konflikter - har vi? 

Formål

Utdanningsdirektoratet sier i en veileder at skoler bør ha en plan for hva de skal gjøre dersom samarbeidet med foreldre blir konfliktfylt. Videre påpekes det at man må trene på hva man skal gjøre i konfliktfylte situasjoner for å kunne opptre på en hensiktsmessig måte til beste for eleven .
I en presset situasjon med foreldre må man trene for å handle hensiktsmessig.

Nettopp dette er formålet med dette kurset. Hvilke konkrete metoder og teknikker for å kommunisere med foreldre som utfordrer oss, slik at man får en god dialog og unngår konflikter - har vi? 

Målgruppe

Lærere og annet personell i skolen

Målgruppe

Lærere og annet personell i skolen

Innhold

Det vil bli spesielt fokusert på samtaleteknikker ved utfordrende kommunikasjon; hvilke verktøy kan vi bruke i form av kommunikasjonsteknikker i spesielt emosjonelle eller aggressive situasjoner?

Gjennom eksempler skal vi også se på hvordan man i skolehverdagen kan jobbe med å bygge tillit mot foreldrene.

• Kommunikasjonsbarrierer mellom hjem og skole
• Samtaleteknikker i møtet med foreldre som utfordrer oss
• Foreldresamtaler når samarbeidsklima er på bristepunktet
• Hvordan stå oppreist og bevare helsa når det stormer som mest
• Lovverk vedrørende arbeidsmiljø i skolen

Innhold

Det vil bli spesielt fokusert på samtaleteknikker ved utfordrende kommunikasjon; hvilke verktøy kan vi bruke i form av kommunikasjonsteknikker i spesielt emosjonelle eller aggressive situasjoner?

Gjennom eksempler skal vi også se på hvordan man i skolehverdagen kan jobbe med å bygge tillit mot foreldrene.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Tore Pukstad

Pukstad har vært leder, lærer, universitetslektor og rådgiver i offentlig sektor i en årrekke. I tillegg til lærerutdanning med hovedfag i pedagogikk har han videreutdanning i personalledelse, personalpsykologi samt MPA fra Business School i København.

Han har hatt en rekke kurs for lærere, andre fagpersoner og studenter - primært innen pedagogiske og teknologiske emner. Han har også hatt enkeltoppdrag mot arbeidslivet fra bedriftshelsetjenester og privatpraktiserende psykologer.

De siste årene har Tore engasjert seg mer og mer i arbeidslivsspørsmål som deltidsproblematikk og utfordringer for ansatte i møtet med det digitale arbeidslivet. Han er en engasjert kursholder som går i tett dialog med oppdragsgiver slik at man får et kurs som er skreddersydd de spesifikke ønskene.

Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30