Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Rammeplan for barnehagen skal implementeres i alle barnehager. Hva betyr barns medvirkning i praksis? Hvor stort fokus har dere på barnesamtaler? Og hvordan gjør dere det?

Hva er det som motiverer deg på jobb? Hvordan kan du bli enda bedre til å lede deg selv?

Jobber du i barnehage som assistent eller fagarbeider?
Bli med på vårt fire dagers kurs. Kurset går over to samlinger à to dager.

På kurset vil du lære mer om barns medvirkning. Hva sier Rammeplan for barnehagen og hvordan kan dere tilrettelegge for at alle barn får medvirke?

Forskning viser at ansatte i barnehager ikke tar seg tid til å den gode barnesamtalen. Hvordan kan vi få mer fokus på barnesamtaler og hvorfor er det viktig?

Kravene blir stadig høyere for de som jobber i barnehage. Det krever motiverte ansatte for å gi barn en god hverdag. Hvordan klare å motivere seg selv i en hektisk hverdag?

Kurset er praksisnært, og etter hver teoribolk har vi gruppearbeid med praktiske øvelser. Mellom samlingene vil dere få individuelt arbeid som kan utføres i egen barnehage

 

Rammeplan for barnehagen skal implementeres i alle barnehager. Hva betyr barns medvirkning i praksis? Hvor stort fokus har dere på barnesamtaler? Og hvordan gjør dere det?

Hva er det som motiverer deg på jobb? Hvordan kan du bli enda bedre til å lede deg selv?

Jobber du i barnehage som assistent eller fagarbeider?
Bli med på vårt fire dagers kurs. Kurset går over to samlinger à to dager.

På kurset vil du lære mer om barns medvirkning. Hva sier Rammeplan for barnehagen og hvordan kan dere tilrettelegge for at alle barn får medvirke?

Forskning viser at ansatte i barnehager ikke tar seg tid til å den gode barnesamtalen. Hvordan kan vi få mer fokus på barnesamtaler og hvorfor er det viktig?

Kravene blir stadig høyere for de som jobber i barnehage. Det krever motiverte ansatte for å gi barn en god hverdag. Hvordan klare å motivere seg selv i en hektisk hverdag?

Kurset er praksisnært, og etter hver teoribolk har vi gruppearbeid med praktiske øvelser. Mellom samlingene vil dere få individuelt arbeid som kan utføres i egen barnehage

 

Formål

Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid. Du vil få verktøy som du kan benytte i egen praksis. Kurset har også fokus på at du skal bli mer bevisst dine styrker og hva som motiverer deg i en hektisk hverdag.

Formål

Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid. Du vil få verktøy som du kan benytte i egen praksis. Kurset har også fokus på at du skal bli mer bevisst dine styrker og hva som motiverer deg i en hektisk hverdag.

Credit: Scandinav Fotograf:Stephan Berglund

Målgruppe

Assistenter og fagarbeidere i barnehage

Målgruppe

Assistenter og fagarbeidere i barnehage

Innhold

 • Utvikle en større innsikt i og forståelse for samtaler med barn og barns medvirkning i hverdagen
  • Å skape gode relasjoner til barna – grunnlag for medvirkning og samtale
  • Hvordan forstå begrepet barns medvirkning?
  • Å lytte til barnet og gi rom for gode samtaler
  • Anerkjennende kommunikasjon

 • Observasjon og praksisfortelling som verktøy
  • Ulike typer observasjon – fordeler og ulemper
  • Hvordan bruke observasjoner for utvikling?

 • Gi konkrete verktøy til bruk i foreldresamarbeidet. Hva ønsker foreldrene at du forteller dem om barnets dag i barnehagen?
  •  Hva fremmer et godt foreldresamarbeid?
  • Hvordan virker du inn i dette samarbeidet?
  • Den daglige kontakten
  • Vanskelige samtaler som oppstår her-og-nå
  • Nye barn og foreldre – relasjonsbygging

 • Økt selvutvikling – Selvledelse – Myndiggjøring av min rolle
  Hvordan kan jeg best lede meg selv i hverdagen?
  • Teamarbeid
  • Selvfølelse og mestring
  • Avklare forventninger og ansvar til dem en jobber med
  •  Kartlegging av eget energibruk
  • Arbeidsglede og humor i hverdagen
  • Veiledning – kollegabasert veiledning – hvordan kan det øke min selvledelse?

Innhold

 • Utvikle en større innsikt i og forståelse for samtaler med barn og barns medvirkning i hverdagen
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Ann-Elin Frantzen

Kompetanserådgiver i Fagakademiet, Ann-Elin Frantzen
Ann-Elin er utdannet pedagog med ledelse og har lang og bred erfaring som leder fra offentlig og privat sektor i barnehage, skoleverket,
i institusjon med helse/rus/psykiatriutfordringer, samt solid erfaring av drift rundt kulturhus for ungdom i Nord-Norge.
Ann-Elin har vært veileder for Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Harstad og vært ansvarlig for lærlinger i bedrift.
Etter at hun flyttet til Oslo har hun jobbet med offentlige anskaffelser, rekruttering og ansettelser, samt bygd opp og ledet to tiltak i regi av Nav.
I stillingen som kompetanserådgiver i Fagakademiet er Ann-Elin blant annet kursleder for kurset «Førstehjelp mot selvmordsfare».

Foreleser:

Sissel Semshaug

Hun er utdannet barnehagelærer og har videre utdanning innen ledelse og veiledning. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer. Hun har også erfaring fra iverksetting av nasjonal helse- og utdanningspolitikk, som rådgiver ved det nasjonale kompetansesenteret Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Foreleser:

Bente Storfjell

Tidligere kompetanserådgiver hos Fagakademiet. Utdanning: Førskolelærer med videreutdanning i administrasjon og ledelse, sosiologi, veiledningsmetodikk, spesialpedagogikk og 6.- 10. årspedagogikk. Praksis: Avdelingsleder og styrer i barnehage, øvingslærer og faglærer på høgskole, konsulent hos Fylkesmannen i Nordland, opplæringsleder i Kommunal Kompetanse. Har vært med på å utvikle flere veilednings-/coachingstudier og har lang erfaring fra å gjennomføre studier i veiledning og coaching. 

Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30