Kul, kontrollerende eller voksen

Kul, kontrollerende eller voksen

Til inspirasjon for deg som arbeider med barn og ungdom.

Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør. Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv! Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.

Til inspirasjon for deg som arbeider med barn og ungdom.

Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør. Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv! Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.

Formål

Å inspirere, bevisstgjøre og gi ny kompetanse til deg som arbeider med barn og ungdom.

Formål

Å inspirere, bevisstgjøre og gi ny kompetanse til deg som arbeider med barn og ungdom.

Målgruppe

 • Fagarbeidere, assistenter og miljøarbeidere i barneskole, ungdomsskole og videregående skole
 • Ansatte i fritidsetaten/fritidsklubber
 • Miljøarbeidere innen barnevernet
 • Støttekontakter
 • Utekontakten

Målgruppe

 • Fagarbeidere, assistenter og miljøarbeidere i barneskole, ungdomsskole og videregående skole
 • Ansatte i fritidsetaten/fritidsklubber
 • Miljøarbeidere innen barnevernet
 • Støttekontakter
 • Utekontakten

Innhold

 • Barn og ungdom har ulike overlevingsstrategier som kan være hensiktsmessige eller uhensiktsmessige i feltet de er en del av – hvordan skal vi som jobber med dem forholde oss til det? Kan det være at våre reaksjoner og væremåter i møte med dem kan være det som gjør forskjellen? Hva møter du – og hvordan møter du det?

 

 • Alle menneskemøter gir oss muligheter til å bli bevisst vår relasjonskompetanse. Å jobbe med eller sammen med mennesker gir oss muligheter til å trene på å tåle, romme og akseptere andres verdensbilder. Men, hvor går grensen? Hvor fleksible kan vi være?

 

 • I løpet av kurset vil du få ulike modeller til inspirasjon for deg i din arbeidshverdag. Det blir en blanding av foredrag og refleksjon.

Innhold

 • Barn og ungdom har ulike overlevingsstrategier som kan være hensiktsmessige eller uhensiktsmessige i feltet de er en del av – hvordan skal vi som jobber med dem forholde oss til det? Kan det være at våre reaksjoner og væremåter i møte med dem kan være det som gjør forskjellen? Hva møter du – og hvordan møter du det?

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Espen Winther

Han er utdannet allmennlærer, sosialpedagog og gestaltterapeut. Han har bred arbeidsmessig erfaring innen grunnskole, VGS, voksenopplæring, barnevern, organisasjonsutvikling og psykoterapi.

I sine kurs og seminarer bruker Espen gestaltpsykologi som metode og formen er direkte og åpen. Les gjerne mer om ham på www.i-utvikling.no


Espen Winther har holdt mange kurs for Fagakademiet over hele landet de siste årene med tema som:
”Kul, drittsekk eller voksen” – for alle som arbeider med barn og ungdom
”Forbanna, utbrent eller tilfreds” – om arbeidslivskvalitet
”Dropout – Dropin” Hvordan forebygge Dropout?

Pris 1 600,-
Pris:

1 600,-

Agenda

Dag 1:

kl 17.00 - 20.00