Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

Dette er den sjette årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her vest.

Kontoransatte har en meget viktig funksjon i skolen, bl.a. som bindeledd mellom de ulike aktørene i skolesamfunnet. De er skolens ansikt utad og har en sentral plass i kontakten mellom elever, foreldre, personalet og ledelsen.

Samtidig som kontoransatte spiller en slik viktig rolle for arbeidsmiljø, klima og omgangstone på skolen, står han / hun ofte overfor krysspress av oppgaver som helst skulle vært ferdig dagen før.

Dette er den sjette årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her vest.

Kontoransatte har en meget viktig funksjon i skolen, bl.a. som bindeledd mellom de ulike aktørene i skolesamfunnet. De er skolens ansikt utad og har en sentral plass i kontakten mellom elever, foreldre, personalet og ledelsen.

Samtidig som kontoransatte spiller en slik viktig rolle for arbeidsmiljø, klima og omgangstone på skolen, står han / hun ofte overfor krysspress av oppgaver som helst skulle vært ferdig dagen før.

Formål

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som:

  • Kommunikasjon og samhandling og de mulighetene DU har som kommunikasjonspart med ulike aktører og i ulike situasjoner.
  • Aktuelt lovverk, saksbehandlingsregler som du må forholde deg til

Formål

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som:

  • Kommunikasjon og samhandling og de mulighetene DU har som kommunikasjonspart med ulike aktører og i ulike situasjoner.
  • Aktuelt lovverk, saksbehandlingsregler som du må forholde deg til

Målgruppe

Kontoransatte i som jobber i skoleverket og tilstøtende områder der du må forholde deg til både interne og eksterne aktører.

Målgruppe

Kontoransatte i som jobber i skoleverket og tilstøtende områder der du må forholde deg til både interne og eksterne aktører.

Innhold

Dag 1: Bente Storfjell

God kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid. Kommunikasjonen og relasjonen påvirker hverandre. Gjennom kommunikasjonen påvirkes arbeidsmiljøet, samtidig som arbeidsmiljøet påvirkes av måten vi kommuniserer på arbeidsplassen.

Dagens tema vil omhandle kommunikasjonsformer, bevisstgjøring av egen kommunikasjon og presentasjon av situasjonsavhengige samtaleformer.

Kommunikasjonsformer som veiledning, coaching og løsningsfokus (LØFT) blir presentert og utprøvd.
Det oppstår mindre og større konflikter på alle arbeidsplasser. Konflikter kan være utviklende eller ødeleggende. Vi skal snakke om konflikter og utforske ulike måter å møte konflikter - konfliktstiler.

Gjennom dagen håper jeg du finner svar på hvordan kan du utnytte dine talenter og hvordan du kan utvikle nye ferdigheter innen kommunikasjon.

Gjennom kurset vil du oppleve at DU har et valg, - og mange muligheter!

 

Dag 2: Knut Erling Nyheim

Aktuelt lovverk som skolesekretærer må kjenne til og forholde seg til

På dag to av seminaret vil du ikke bare bli kjent med lovverket som omgir deg, men også bli trygg på bruken og forståelsen av det

Her vil vi få tid til å ta opp konkrete spørsmål og problemstillinger som skole-sekretærer og administrativt ansatte møter i sin arbeidshverdag.

Du skal lære deg, alene eller sammen med kollegaer å finne svar på juridiske spørsmål som dukker opp i arbeidshverdagen. Sammen skal vi motbevise at juss er tørt, vanskelig og kjedelig.

Nyheim plukker frem aktuelle deler fra lover som angår din arbeidshverdag, f.eks : offentleglova, forvaltningslov, opplæringslov og personopplysningslov.

Vi ser på arkivjournal, foreldrekontakt og generelle regler som angår opplæringssektoren.
Da kommer vi inn på tema som taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.
Og vi snakker litt om etikk.

Innhold

Dag 1: Bente Storfjell

God kommunikasjon er viktig for å skape gode relasjoner og godt samarbeid. Kommunikasjonen og relasjonen påvirker hverandre. Gjennom kommunikasjonen påvirkes arbeidsmiljøet, samtidig som arbeidsmiljøet påvirkes av måten vi kommuniserer på arbeidsplassen.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 3 600,-
Pris:

3 600,-

Fagforbundet SKA betaler kr 1200,- av kursavgiften til de 10 første påmeldte medlemmer fra hver av fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Kan også bestille ekstra overnatting fra 23-24. november til kr 775,- Skriv i kommentarfeltet hvis du ønsker det

Fagforbundet SKA betaler kr 1200,- av kursavgiften til de 10 første påmeldte medlemmer fra hver av fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Kan også bestille ekstra overnatting fra 23-24. november til kr 775,- Skriv i kommentarfeltet hvis du ønsker det

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Dag 2:

kl 08.30 - 15.00

Foreleser:

Bente Storfjell

Tidligere kompetanserådgiver hos Fagakademiet. Utdanning: Førskolelærer med videreutdanning i administrasjon og ledelse, sosiologi, veiledningsmetodikk, spesialpedagogikk og 6.- 10. årspedagogikk. Praksis: Avdelingsleder og styrer i barnehage, øvingslærer og faglærer på høgskole, konsulent hos Fylkesmannen i Nordland, opplæringsleder i Kommunal Kompetanse. Har vært med på å utvikle flere veilednings-/coachingstudier og har lang erfaring fra å gjennomføre studier i veiledning og coaching. 

Foreleser:

Knut Erling Nyheim

Advokat og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.