Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket, Bergen 2018

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket, Bergen 2018

Dette er den åttende årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Kontoransatte har en meget viktig funksjon i skolen, bl.a. som bindeledd mellom de ulike aktørene i skolesamfunnet. De er skolens ansikt utad og har en sentral plass i kontakten mellom elever, foreldre, personalet og ledelsen.

Samtidig som kontoransatte spiller en viktig rolle for arbeidsmiljø, klima og omgangstone på skolen, står han / hun ofte overfor krysspress av oppgaver som helst skulle vært ferdig dagen før.

Dette er den åttende årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Kontoransatte har en meget viktig funksjon i skolen, bl.a. som bindeledd mellom de ulike aktørene i skolesamfunnet. De er skolens ansikt utad og har en sentral plass i kontakten mellom elever, foreldre, personalet og ledelsen.

Samtidig som kontoransatte spiller en viktig rolle for arbeidsmiljø, klima og omgangstone på skolen, står han / hun ofte overfor krysspress av oppgaver som helst skulle vært ferdig dagen før.

Formål

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som:

 • Digitalisering og arkivarbeid
 • Krisehåndtering

Formål

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som:

 • Digitalisering og arkivarbeid
 • Krisehåndtering

Målgruppe

Kontoransatte som jobber i skoleverket og tilstøtende områder der du må forholde deg til både interne og eksterne aktører.

Målgruppe

Kontoransatte som jobber i skoleverket og tilstøtende områder der du må forholde deg til både interne og eksterne aktører.

Innhold

Dag 1: Forelesning v/ Owe Ødegården

Dokumentforvaltning for skolesekretærer

Digitalisering og arkivarbeid

Hvilken rolle vil digitaliseringen spille for ditt arbeid? Er du og dine kolleger forberedt?

Formål: Gi den enkelte deltaker økt kunnskap om

 • arkivloven
 • dokumentbehandling
 • digitalisering
 • aktuelt lovverk
 • personvern
 • ansvarsforhold

I tillegg vil det settes fokus på eget yrke og identitet

Innhold: Temaer som vil bli behandlet

 • Digitalisering i organisasjoner
 • Digitale tjenester
 • Selvbetjening
 • Hvordan står det til med digitaliseringen?
 • Er Norge en digital sinke?
 • Forventninger til ledere og saksbehandlere
 • Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
 • Hvilken rolle får arkivet?
 • Hvorfor må vi ha arkiv?
 • Aktuelt lovverk
 • Personvern
 • Ansvar
 • Dokumentsikkerhet
 • Innsynsbegjæring
 • Roller og rettigheter
 • Saksbehandlers ansvar
 • E-post i offentlig forvaltning
 • Rutiner og registreringsregler

 

Dag 2: Forelesning v/ Håvard Nordbø

Krisehåndtering

 • Hva er kriser, hva er traumer?
  • Forskjellig definisjon for ansatte, tjenestemottakere og virksomhet 

 • Det er forskjellige typer kriser som er typiske for skole
  • Vi ser på de generelle utfordringene
  • Dypdykk i sektorspesifikke utfordringer elev/foresatt
  • Undervisningsplikt og hvordan håndteringen av utfordringene kan påvirke den enkeltes arbeidshverdag

 • Disse utfordringene rammer ikke bare lærere og skoleledere, men hele undervisningsapparatet. Alle må inkluderes i forebygging
  og ettervern på arbeidsplassen

 • Sekundærtraumatisering og omsorgstretthet
  • Når hjelperne rammes. Dette er ikke en annenrangs krise - hvordan ta dette på alvor?

 • Krisehåndtering i et HMS-perspektiv
  • Hva er «godt nok», hva er lovkrav, hva er bra arbeidsmiljøtiltak?

 • Ditt ansvar i egne kriser, andres kriser, virksomhetens kriser

 • Enkle forebyggingsverktøy for enkeltpersoner og grupper som jobber sammen i en travel hverdag

 • Oppfølging av kolleger/en selv etter tøffe hendelser eller langvarig press, hvordan ta vare på seg selv og hverandre

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvert år er vi spente på om vi klarer å møte forventningene og levere bedre enn fjoråret – og det har vi god tro på i år også!

Det blir to matnyttige dager med to utvalgte innledere som gleder seg til å øse av sinn kunnskap og erfaring.

Konferansen vil som alltid være et forum for:

 • Faglig påfyll
 • Energi, inspirasjon og et løft i hverdagen
 • Nettverksbygging
 • Refleksjon over egen rolle
 • Mye latter og en god opplevelse!

Innhold

Dag 1: Forelesning v/ Owe Ødegården

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 3 700,-
Pris:

3 700,-

Fagforbundet - SKA i de 3 vestlandsfylkene anbefaler kurset, og sponser også i år de 25 første medlemmene som melder seg på med kr 1.300,- 

Medlemmer av Fagforbundet må kommentere i feltet "Andre opplysninger" hvilket fylke de tilhører.

Fagforbundet - SKA i de 3 vestlandsfylkene anbefaler kurset, og sponser også i år de 25 første medlemmene som melder seg på med kr 1.300,- 

Medlemmer av Fagforbundet må kommentere i feltet "Andre opplysninger" hvilket fylke de tilhører.

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Owe Ødegården

Owe Ødegården er utdannet systemutvikler med lang erfaring i dokumentforvaltning og sikkerhet. Owe har vært med å lede flere prosjekter  med å innføre nye sak og arkivsystemer i flere organisasjoner med gode resultater. Owe jobber i dag i Oslo kommune Bydel Ullern. Han har også vært leder for ØRU arkivgruppe som består av 6 kommuner på Øvre Romerike. Han har holdt flere foredrag og kurs om dokumentsikkerhet, forvaltning og forståelsen av å ha et velfungerende arkiv og dokumentsenter

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!