Klasseledelse for fagarbeidere og assistenter: - mytteri, diktatur eller samspill?

Klasseledelse for fagarbeidere og assistenter: - mytteri, diktatur eller samspill?

Fagarbeidere og assistenter blir ofte satt til å lede grupper med elever eller klasser i skolen. Noen gjør det også på SFO. Det er i utgangspunktet mandatet til pedagoger, spesielt i skolen, og likevel må fagarbeideren og assistenten bare gjøre det. Så, hva gjør du når du plutselig står der og har ansvaret for en gruppe eller klasse?

Ideelt sett har du integritet som leder, føler deg trygg og eier rommet, men er det sånn for deg? Vi ønsker å reflektere rundt dette temaet og forhåpentligvis øke bevisstheten på hva som trengs i dette pedagogiske feltet.

Fagarbeidere og assistenter blir ofte satt til å lede grupper med elever eller klasser i skolen. Noen gjør det også på SFO. Det er i utgangspunktet mandatet til pedagoger, spesielt i skolen, og likevel må fagarbeideren og assistenten bare gjøre det. Så, hva gjør du når du plutselig står der og har ansvaret for en gruppe eller klasse?

Ideelt sett har du integritet som leder, føler deg trygg og eier rommet, men er det sånn for deg? Vi ønsker å reflektere rundt dette temaet og forhåpentligvis øke bevisstheten på hva som trengs i dette pedagogiske feltet.

Formål

Å inspirere, bevisstgjøre og gi deg mer kompetanse og nye strategier i jobben.

Denne dagen organiseres som en blanding av forelesning, refleksjon, gruppearbeid og deling i plenum

Formål

Å inspirere, bevisstgjøre og gi deg mer kompetanse og nye strategier i jobben.

Denne dagen organiseres som en blanding av forelesning, refleksjon, gruppearbeid og deling i plenum

Innhold

Temaer vil være:

  • Yrkesintegritet og identitet
  • Kommunikasjon
  • Relasjonskompetanse
  • Feltteori
  • Overbevisninger
  • Grenser/rammer

Innhold

Temaer vil være:

  • Yrkesintegritet og identitet
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Espen Winther

Han er utdannet allmennlærer, sosialpedagog og gestaltterapeut. Han har bred arbeidsmessig erfaring innen grunnskole, VGS, voksenopplæring, barnevern, organisasjonsutvikling og psykoterapi.

I sine kurs og seminarer bruker Espen gestaltpsykologi som metode og formen er direkte og åpen. Les gjerne mer om ham på www.i-utvikling.no


Espen Winther har holdt mange kurs for Fagakademiet over hele landet de siste årene med tema som:
”Kul, drittsekk eller voksen” – for alle som arbeider med barn og ungdom
”Forbanna, utbrent eller tilfreds” – om arbeidslivskvalitet
”Dropout – Dropin” Hvordan forebygge Dropout?

Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30