Innføring i "TANKEKRAFT"

Innføring i "TANKEKRAFT"

Er du interessert i å lære mer om hvordan man kan gjøre ungdom mer robust? Hvordan øke ungdommers livskvalitet? Hvordan man kan hindre frafall i skolen?

Da bør du bli med å få en innføring i «Tankekraft», som setter livsmestring på timeplanen til elever på lik linje med gym og andre fag i videregående skole.

Er du interessert i å lære mer om hvordan man kan gjøre ungdom mer robust? Hvordan øke ungdommers livskvalitet? Hvordan man kan hindre frafall i skolen?

Da bør du bli med å få en innføring i «Tankekraft», som setter livsmestring på timeplanen til elever på lik linje med gym og andre fag i videregående skole.

Introduksjonskurset er en 4 timers innføring i metoden, pedagogisk grunnmodell, hva er god mestring, samt behov og vansker hos ungdom.

 

Introduksjonskurset er en 4 timers innføring i metoden, pedagogisk grunnmodell, hva er god mestring, samt behov og vansker hos ungdom.

 

Målgruppe

Kurset passer for ledere som skal sette livsmestring på timeplanen i videregående skole, lærere, foreldre/foresatte, FAU og for de som jobber med lærlinger i bedrift etc. I tillegg passer det for de som i dag er DU kursledere (depresjonsmestring for ungdom), da de kan ta i bruk kursbok og lærerveiledning.

 

Målgruppe

Kurset passer for ledere som skal sette livsmestring på timeplanen i videregående skole, lærere, foreldre/foresatte, FAU og for de som jobber med lærlinger i bedrift etc. I tillegg passer det for de som i dag er DU kursledere (depresjonsmestring for ungdom), da de kan ta i bruk kursbok og lærerveiledning.

 

Innhold

«Tankekraft» er utviklet av psykolog Trygve Børve og vektlegger anvendelse i praksis gjennom:

Økt forståelse: forstå hvordan og hvorfor følelser oppstår, bli klar over egne tanker og tankemønstre,

forstå at emosjonell smerte er ikke sykdom! Bli bevisst handlinger som skaper negative tanker.

Økte ferdigheter: kunne påvirke egne følelser, økt bevissthet på egen væremåte/andres forståelse og utvikle egne tanke og handlingsmåter.

 

Les mer om Tankekraft her

Innhold

«Tankekraft» er utviklet av psykolog Trygve Børve og vektlegger anvendelse i praksis gjennom:

Økt forståelse: forstå hvordan og hvorfor følelser oppstår, bli klar over egne tanker og tankemønstre,

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Anneli Frantzen

Kompetanserådgiver i Fagakademiet, Anneli Frantzen
Anneli er utdannet pedagog med ledelse og har lang og bred erfaring som leder fra offentlig og privat sektor i barnehage, skoleverket,
i institusjon med helse/rus/psykiatriutfordringer, samt solid erfaring av drift rundt kulturhus for ungdom i Nord-Norge.
Anneli har vært veileder for Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Harstad og vært ansvarlig for lærlinger i bedrift.
Etter at hun flyttet til Oslo har hun jobbet med offentlige anskaffelser, rekruttering og ansettelser, samt bygd opp og ledet to tiltak i regi av Nav.
I stillingen som kompetanserådgiver i Fagakademiet er Ann-Elin blant annet kursleder for kurset «Førstehjelp mot selvmordsfare».

Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-