Hvordan tilrettelegge for læring hos elever med autismespekterforstyrrelser?

Hvordan tilrettelegge for læring hos elever med autismespekterforstyrrelser?

Fagkveld onsdag 30. januar 17.00 - 21.00

Hvilke system og grunnkunnskaper må være på plass når elever med autismespekterforstyrrelser begynner på din skole?

Hvordan møte elever med ulike former for autismespekterforstyrrelser og tilstøtende diagnoser, best mulig? Hva er generelle kjennetegn og hva kan vi gjøre i forhold til følgende utfordringer?

Fagkveld onsdag 30. januar 17.00 - 21.00

Hvilke system og grunnkunnskaper må være på plass når elever med autismespekterforstyrrelser begynner på din skole?

Hvordan møte elever med ulike former for autismespekterforstyrrelser og tilstøtende diagnoser, best mulig? Hva er generelle kjennetegn og hva kan vi gjøre i forhold til følgende utfordringer?

Målgruppe

Foresatte og ansatte ved skoler som har elever med autismespekterforstyrrelser

Målgruppe

Foresatte og ansatte ved skoler som har elever med autismespekterforstyrrelser

Innhold

  • Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer
  • Begrenset evne til sosial omgang
  • Tilpasningsvansker
  • Kognitive vansker
  • Sansemotoriske vansker
  • Emosjonell sårbarhet

Kurset omtaler rettigheter, gir praktiske eksempler på miljøtilrettelegging og samordning, samt metodiske og pedagogiske tiltak som virker.Forelesningene vil være praktisk rettet, og gir kursdeltakerne gode muligheter for å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

Innhold

  • Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer

Kurset omtaler rettigheter, gir praktiske eksempler på miljøtilrettelegging og samordning, samt metodiske og pedagogiske tiltak som virker.Forelesningene vil være praktisk rettet, og gir kursdeltakerne gode muligheter for å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Pris 350,-
Pris:

350,-

NB! Kort svarfrist!!

Førstemann til mølla prinsippet

NB! Kort svarfrist!!

Førstemann til mølla prinsippet

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30