Hvordan forstår vi barnets uttrykk – til barnets beste?

Hvordan forstår vi barnets uttrykk – til barnets beste?

Hva er det med Ole og Eva? Hvordan kan vi forstå dem? De følger ikke med, får ikke med seg beskjeder, sitter urolig, gjør rare ting, vandrer i rommet, klarer ikke det sosiale samspillet, er stadig i konflikter..... eller sitter i et hjørne og vil ikke være med på det vi andre gjør.

Hva er det med Ole og Eva? Hvordan kan vi forstå dem? De følger ikke med, får ikke med seg beskjeder, sitter urolig, gjør rare ting, vandrer i rommet, klarer ikke det sosiale samspillet, er stadig i konflikter..... eller sitter i et hjørne og vil ikke være med på det vi andre gjør.

Formål

Etter endt kursdag vil deltakerne kunne observere, ha fleksible tanker om hva ulik adferd kan handle om og ideer til tiltak.

Formål

Etter endt kursdag vil deltakerne kunne observere, ha fleksible tanker om hva ulik adferd kan handle om og ideer til tiltak.

Målgruppe

Alle som jobber i barnehage, skole og SFO.

Målgruppe

Alle som jobber i barnehage, skole og SFO.

Innhold

Dette er et praktisk kurs som veksler mellom forelesing, dialog og gruppearbeid.

Deltakerne vil i løpet av dagen:

  • få innblikk i ulike måter å forstå atferd på
  • bli bevisst at atferd kommuniserer
  • se at vårt valg av forståelse – er øyet som ser
  • få litt innblikk om hva hjerneforskning sier
  • få tiltak til en praktisk hverdag
  • delta i refleksjonsgrupper rundt ulike tema
  • få tid til refleksjon omkring egne erfaringer

Innhold

Dette er et praktisk kurs som veksler mellom forelesing, dialog og gruppearbeid.

Deltakerne vil i løpet av dagen:

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Lillian Trevland

Lillian Trevland er brukt som kursforeleser i fagakademiet i mange år. Hun har blant annet hovedfag i spesialpedagogikk, og lang erfaring fra arbeid i barnehage og skole. Hun har også 8 års erfaring fra arbeid i psykiatrifeltet. Hun jobber i dag i PPT, Ringerike.

Lillian er et fyrverkeri av en foreleser og hun får alltid strålende tilbakemeldinger!

Pris 1 995,-
Pris:

1 995,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30