Hvordan forebygge, oppdage og håndtere seksuelle overgrep mot barn?

Hvordan forebygge, oppdage og håndtere seksuelle overgrep mot barn?

Dagskonferanse for alle som jobber med barn.

Konferansen gir deg økt kunnskap og trygghet i arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere overgrep mot barn!

Dagskonferanse for alle som jobber med barn.

Konferansen gir deg økt kunnskap og trygghet i arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere overgrep mot barn!

Formål

Alle barn har rett til beskyttelse mot overgrep. Å gi barn kunnskap om kropp, seksualitet og overgrep, og trygge voksne som de kan snakke med, er helt nødvendig for å forebygge overgrep. Når barn lærer om egen kropp, hva som er lov og ikke lov, kan barna settes i stand til å si ifra og oppsøke trygge voksne ved behov. Når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for overgrep i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal du melde om dette til barnevernet.

Konferansen gir deg økt kunnskap og trygghet i arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere overgrep mot barn!

Formål

Alle barn har rett til beskyttelse mot overgrep. Å gi barn kunnskap om kropp, seksualitet og overgrep, og trygge voksne som de kan snakke med, er helt nødvendig for å forebygge overgrep. Når barn lærer om egen kropp, hva som er lov og ikke lov, kan barna settes i stand til å si ifra og oppsøke trygge voksne ved behov. Når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for overgrep i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal du melde om dette til barnevernet.

Konferansen gir deg økt kunnskap og trygghet i arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere overgrep mot barn!

Målgruppe

Ansatte i barnehage, barneskole, helsestasjon, skolehelsetjeneste, fritidsordninger, idrett

Målgruppe

Ansatte i barnehage, barneskole, helsestasjon, skolehelsetjeneste, fritidsordninger, idrett

Innhold

  • Mot til å se - trygghet til å handle
    Hva er seksualitet, hva er seksuelle overgrep og hva er seksuelle overgrep mot barn? Klargjøring av disse begrepene gir trygghet for å håndtere bekymringssaker og aktivt jobbe med forebygging av seksuelle overgrep

  • Meldeplikt, avvergeplikt og opplysningsplikt
    Hva er meldeplikt, avvergeplikt og opplysningsplikt? Når trer de ulike pliktene i kraft? Kunnskap skaper trygghet, også for voksne!

Program for dagen

Innhold

  • Mot til å se - trygghet til å handle

Program for dagen

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Innledere

Lillian Skevik, faglige veileder ved SMISO-Hordaland, klinisk sosionom og familieterapeut med lang erfaring fra arbeid med barn i skole og barnehage

Anne Magnus, faglige veileder ved SMISO-Hordaland, barnehagelærer og spesialpedagog med lang erfaring fra arbeid med barn i skole og barnehage

Knut Erling Nyheim, kompetanserådgiver i Fagakademiet. Vernepleierog jurist. Mange års erfaring fra både offentlig forvaltning innen helse- og omsorgssektoren, og som advokatfullmektig/advokat

 

Kontaktinformasjon

Sissel Øvrebø Semshaug, tlf 924 16 106
E-post: sissel.semshaug@fagakademiet.no

Justisdepartementet har nå igangsatt en kampanje for å bevisstgjøre ansatte i skoler, barnehager og helsepersonell om plikten til å avverge straffbare forhold (avvergingsplikten). Kampanjen har opprettet en egen nettside: plikt.no.

Justisdepartementet har nå igangsatt en kampanje for å bevisstgjøre ansatte i skoler, barnehager og helsepersonell om plikten til å avverge straffbare forhold (avvergingsplikten). Kampanjen har opprettet en egen nettside: plikt.no.

Pris ,-
Pris:

,-

Medlemmer av Fagforbundet og Utdanningsforbundet kr 1990,-

Medlemmer av Fagforbundet og Utdanningsforbundet kr 1990,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Konferansen er et samarbeid med Fagforbundet og Utdanningsforbundet

Konferansen er et samarbeid med Fagforbundet og Utdanningsforbundet