Grønne tanker - glade barn

Grønne tanker - glade barn

Det aller viktigste lærer vi når vi er små. Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv! Jeg er verdt å like. Andre er stort sett til å stole på. Det kommer til å gå bra!

Det er viktig for både barn og voksne å kunne snakke med seg selv på en måte som hjelper når vi opplever noe som er vanskelig. Dette er spesielt viktig når vi er små, fordi det er så mye stort som må begripes og håndteres. Vi trenger gode begreper som gjør at vi forstår mer av våre egne og andres følelser, og hva som skjer i samspillene vi inngår i.

På kurset får du økt kunnskap og ferdighet til å lære barn og unge å møte seg selv med høflighet, positive forventninger, raushet og respekt. Dette fremmer trivsel, læring og helse.

Det aller viktigste lærer vi når vi er små. Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv! Jeg er verdt å like. Andre er stort sett til å stole på. Det kommer til å gå bra!

Det er viktig for både barn og voksne å kunne snakke med seg selv på en måte som hjelper når vi opplever noe som er vanskelig. Dette er spesielt viktig når vi er små, fordi det er så mye stort som må begripes og håndteres. Vi trenger gode begreper som gjør at vi forstår mer av våre egne og andres følelser, og hva som skjer i samspillene vi inngår i.

På kurset får du økt kunnskap og ferdighet til å lære barn og unge å møte seg selv med høflighet, positive forventninger, raushet og respekt. Dette fremmer trivsel, læring og helse.

Formål

Kurset gir deg økt kunnskap om, og ferdigheter til å hjelpe barn i alderen 4 – 8 år til å få god følelses- og tankebevissthet. Kurset passer både for de som jobber med hele barnegrupper og med enkelt-barn som har vansker

Formål

Kurset gir deg økt kunnskap om, og ferdigheter til å hjelpe barn i alderen 4 – 8 år til å få god følelses- og tankebevissthet. Kurset passer både for de som jobber med hele barnegrupper og med enkelt-barn som har vansker

Målgruppe

Ansatte i barnehage og SFO, lærere på 1-2 trinn og helsesykepleiere som jobber med barn 4 – 8 år.

Målgruppe

Ansatte i barnehage og SFO, lærere på 1-2 trinn og helsesykepleiere som jobber med barn 4 – 8 år.

Innhold

Verktøyet Grønne tanker - glade barn skal hjelpe barn fra tidlig alder og bygge opp livsviktige ferdigheter i hvordan de snakker mer støttende til seg selv, og hvordan de forholder seg til egne og andres følelser. Barn kan forstå at måten de tenker om en hendelse, påvirker hvordan de føler, og hvordan de reagerer på hendelsen. Det er viktig å trene opp evnen til å gripe fatt i følelser og tanker når de dukker opp, for deretter å sette ord på følelsen.

Kurset gir introduksjon til det pedagogiske førstehjelp-materiellet Grønne tanker – glade barn og opplæring i hvordan bruke materiellet med hele barnegruppa i barnehagen. Kurset gir rom for demonstrasjon av, trening på og refleksjon rundt bruk av samlingsstunds-materiell, digitalt støtte-materiell og fleksibel bruk av bamsene og ”Sint og glad i barnehagen”. Hvordan dere kan bruke materiellet med barn som er engstelige eller har problemsinne adresseres også. En artig bivirkning av kurset er at følelses- og tankebevisstheten til de voksne i barnehagen ser ut til å bli større!

Ørejordet barnehage har gode erfaringer med Grønne tanker - glade barn.

Ungsinns vurdering av Grønne tanker - glade barn.

Innhold

Verktøyet Grønne tanker - glade barn skal hjelpe barn fra tidlig alder og bygge opp livsviktige ferdigheter i hvordan de snakker mer støttende til seg selv, og hvordan de forholder seg til egne og andres følelser. Barn kan forstå at måten de tenker om en hendelse, påvirker hvordan de føler, og hvordan de reagerer på hendelsen. Det er viktig å trene opp evnen til å gripe fatt i følelser og tanker når de dukker opp, for deretter å sette ord på følelsen.

Kurset gir introduksjon til det pedagogiske førstehjelp-materiellet Grønne tanker – glade barn og opplæring i hvordan bruke materiellet med hele barnegruppa i barnehagen. Kurset gir rom for demonstrasjon av, trening på og refleksjon rundt bruk av samlingsstunds-materiell, digitalt støtte-materiell og fleksibel bruk av bamsene og ”Sint og glad i barnehagen”. Hvordan dere kan bruke materiellet med barn som er engstelige eller har problemsinne adresseres også. En artig bivirkning av kurset er at følelses- og tankebevisstheten til de voksne i barnehagen ser ut til å bli større!

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Solfrid Raknes

Hun er psykologspesialist og erfaren kliniker, og har en PhD i forebygging av psykiske lidelser. Hun har lang erfaring med å utvikle og spre psykopedagogisk materiell bredt i Norge. Raknes har utviklet dette psykopedagogiske materiellet i samarbeid med et bredt fagmiljø i Norge. Det er oversatt til svensk, dansk, engelsk, arabisk, spansk, samisk og finsk.

Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30