Foreldrene som utfordrer oss - digitalt kurs

Foreldrene som utfordrer oss - digitalt kurs

Det finnes mange kurs om de barna som utfordrer oss. Sinte barn, barn som ikke hører etter og barn som aldri sier noe. Men hva med foreldrene? Hvordan skal vi forholde oss til mammaen som alltid klager eller pappaen som aldri møter blikket vårt? 

Ser vi på foreldrene som ressurspersoner, tjenesteytere eller problem?

Både barnehageloven og opplæringslovens første paragrafer fastslår at vi skal ha et tett samarbeid med foreldrene, så hvordan sørge for at foreldrene blir våre beste samarbeidspartnere?

Det finnes mange kurs om de barna som utfordrer oss. Sinte barn, barn som ikke hører etter og barn som aldri sier noe. Men hva med foreldrene? Hvordan skal vi forholde oss til mammaen som alltid klager eller pappaen som aldri møter blikket vårt? 

Ser vi på foreldrene som ressurspersoner, tjenesteytere eller problem?

Både barnehageloven og opplæringslovens første paragrafer fastslår at vi skal ha et tett samarbeid med foreldrene, så hvordan sørge for at foreldrene blir våre beste samarbeidspartnere?

Formål

Økt innsikt, lære nye verktøy og ferdigheter som fremmer et godt foreldresamarbeid og hvordan samarbeidet kan tilpasses ulike typer foreldre.

Lære hvordan du kan stå sterkere rustet til å møte utfordringer i samspill med ulike foreldretyper.

 

Formål

Økt innsikt, lære nye verktøy og ferdigheter som fremmer et godt foreldresamarbeid og hvordan samarbeidet kan tilpasses ulike typer foreldre.

Lære hvordan du kan stå sterkere rustet til å møte utfordringer i samspill med ulike foreldretyper.

 

Målgruppe

Ansatte i barnehage, og andre som er i daglig møte med utfordrende foreldre.

Målgruppe

Ansatte i barnehage, og andre som er i daglig møte med utfordrende foreldre.

Innhold

I dette kurset skal du få utfordre ditt foreldresyn. Temaer vi kommer innom er:

  • Hvem er de utfordrende foreldrene?
  • Hva påvirker foreldresamarbeidet?
  • Den vanskelige foreldresamtalen
  • Hva gjør vi når situasjonen er ute av kontroll?
  • Hvordan fremme godt foreldresamarbeid?
  • Hvilke fordeler har et godt foreldresamarbeid for deg og for barna?

Innhold

I dette kurset skal du få utfordre ditt foreldresyn. Temaer vi kommer innom er:

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Guri Hauge Andresen

Guri Hauge Andresen er utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds minne høgskole i Trondheim i 1994. Hun har videreutdanning innenfor barn og unges psykiske helse og spesialpedagogikk. Hun har lang og bred erfaring fra arbeid med barn og familier, både fra barnehage, skole og avlastning, og spisskompetanse i forhold til barn med særskilte behov. De siste 10 årene har hun vært ansatt som spesialpedagogisk koordinator og veileder i Alternativ og supplerende kommunikasjon Trondheim kommune. Guri har etterutdanning i foreldreveiledning og kollegaveiledning, og er sertifisert ICDP og Marte Meo veileder. Hun har også flere kurs innenfor veiledning av barn med atferdsvansker og barn innenfor autismespekteret. De siste årene har hun holdt flere kurs og foredrag innenfor kommunikasjonsvansker og barn med særskilte behov. Hun er gjesteforeleser for barnehagelærerutdanningen i Trondheim og har bidratt i to fagbøker som benyttes i undervisningen av spesialpedagoger og helsesykepleiere. I 2020 ga hun ut boken "Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for alle barn i barnehagen" (Pedlex forlag)

Pris 1 800,-
Pris:

1 800,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30